Polki wiceliderkami UE w zajmowaniu stanowisk kierowniczych

08/03/2023

Obecna w całej Unii Europejskiej dysproporcja kobiet na stanowiskach kierowniczych w Polsce jest stosunkowo niewielka. Kobiety stanowią 43 proc. osób pełniących takie funkcje, podczas gdy średnia dla Unii Europejskiej wynosi 35 proc. Wyższy wskaźnik niż Polska ma jedynie Łotwa (46 proc.). Kraje o najniższym udziale kobiet na stanowiskach kierowniczych to Cypr (21%), Luksemburg (22%) i Holandia (26%).

Najwięcej kierowniczek w handlu

Wśród branż, w których kobiety pełnią funkcje kierownicze, dominuje handel. Łącznie w Polsce w 2021 r. 459 tys. kobiet pracowało na stanowisku kierowniczki a niemal co trzecia z nich – w sektorze handlu (126 tys.). Drugą i trzecią w kolejności branżą są odpowiednio administracja publiczna i przemysł, choć w tych przypadkach są to już ponad dwukrotnie mniejsze liczebności. W przypadku przemysłu jest to przede wszystkim powiązane ze znacznym udziałem tej branży w polskiej gospodarce, podczas gdy udział kobiet na stanowiskach kierowniczych jest niezbyt duży (28 proc.).

Reprezentacja kobiet w zarządach spółek giełdowych wynosi 24 proc., podczas gdy średni wskaźnik dla UE to 32 proc. Liderem jest tu Francja (45 proc.), najmniej kobiet w zarządach mają natomiast spółki giełdowe z Cypru, Estonii i Węgier.

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę