Polska awansuje w rankingach społecznych

Opublikowano: 12/10/2018

W ostatnim czasie opublikowano szereg analiz, które pokazują, że Polska awansuje w globalnych rankingach, co pokazuje efekty zmian w polskim modelu kapitalizmu budowanego na podstawie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przygotowanej przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego i opisanego w raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Kapitalizm po polsku”.

S&P zrewidowała rating kredytowy Polski

Agencja S&P Global zrewidowała rating kredytowy Polski i poprawiła jego ocenę z poziomu BBB+ na A-, oceniając jego perspektywę jako „stabilną”. S&P, jedna z trzech największych agencji ratingowych na świecie, podkreśliła mocny, zrównoważony rozwój Polski oraz wyniki budżetowe przewyższające oczekiwania od 2015 roku. Zwróciła również uwagę na spadek zadłużenia publicznego i zagranicznego.

Rynek rozwinięty

Polska, jako pierwsze państwo na świecie od niemal dekady, dołączyła do grona „rynków rozwiniętych” w indeksie FTSE Russell, zajmując tym samym miejsce obok Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Zmiana statusu była poprzedzona kilkumiesięcznymi przygotowaniami, które wiązały się z włączeniem 37 spółek, w tym PKO BP i Pekao, do indeksów rynków rozwiniętych.

Rosnący kapitał ludzki

Jedną z najważniejszych informacji tej jesieni, a może i całego roku jest przygotowany przez Bank Światowy pierwszy Indeks Kapitału Ludzkiego, w którym Polska zajęła 30. miejsce wśród 157 państw. Z wynikiem 0,75 wyprzedziliśmy Hiszpanię (0,74), Islandię (0,74), Luksemburg (0,69) czy Grecję (0,68).

Ubóstwo wśród dzieci maleje

Porównując dane Eurostatu za lata 2016 i 2017, procentowa dynamika spadku może robić wrażenie. W 2016 r. w Polsce 24,2 proc. dzieci było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W 2017 r. ten odsetek zmalał aż o 6,3 proc., do 17,9 proc. To największy spadek od czasu przystąpienia Polski do UE.

Szara strefa w odwrocie

Według firmy doradczej A.T. Kearney, Polska zajęła 5. miejsce wśród krajów najbardziej efektywnych w redukcji szarej strefy. W latach 2007-2016 tzw. gospodarka cienia skurczyła się w Polsce o 30 proc., z 24,9 proc., do 17,4 proc. PKB.

Luka VAT się zmniejsza

W 2016 r. Polska była piąta w Unii pod względem zmniejszania luki VAT – z poziomu 24,3 proc. w 2015 r. spadła do 20,8 proc. w 2016 r. Według szacunków CASE przygotowywanych na zlecenie Komisji Europejskiej, spadek o 3,5 pkt. proc. w ciągu roku był jednym z najlepszych wyników w krajach Unii.

Zaufanie do instytucji publicznych rośnie

Według World Happiness Report, w 2007 r. jedynie co piąty mieszkaniec Polski wyrażał zaufanie do rządu (19 proc.). W ciągu 10 lat odnotowano znaczący wzrost zaufania do instytucji publicznych i w 2017 r. zaufanie to deklarował co drugi mieszkaniec (50 proc) naszego kraju.

Kategoria: Raporty / Raporty 2018

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę