Polska awansuje w rankingu państw dobrobytu, jeśli zwiększymy wydatki na edukację, mieszkalnictwo i ochronę środowiska

Opublikowano: 07/12/2021

0,68 pkt. wynosi poziom efektywności wydatków publicznych na dobrobyt w Polsce przy średniej 0,81 pkt. w krajach OECD. Wśród 37 państw OECD, Polska zajmuje 20. miejsce pod względem wysokości i 29. miejsce pod względem efektywności wydatków publicznych na dobrobyt.

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę