Przemysł z dalszym spadkiem

19/10/2023

Produkcja w przemyśle obniżyła się już ósmy miesiąc z rzędu. Spadek w ujęciu r/r pogłębił się głównie przez efekty statystyczne. Ogólna kondycja przemysłu pozostaje jednak słabsza nawet po skorygowaniu o ten efekt. Obserwujemy powolną poprawę portfela zamówień, co powinno przekładać się poprawę aktywności w kolejnych miesiącach.

Produkcja przemysłowa spadła we wrześniu o 3,1%r/r, wynik jest słabszy niż miesiąc temu (-1,9%). GUS wskazuje, że produkcja spadła w 23 z 34 podstawowych działów przemysłu. Najmocniej spadała produkcja metali (-15,7%) i wyrobów elektrycznych (-15,0%). Aktywność w branży chemicznej zaczęła odbijać (+6,6%).

Część osłabienia wynika z efektów statystycznych. Branża motoryzacyjna zanotowała znaczący wzrost aktywności we wrześniu ubiegłego roku – produkcja w tym segmencie gospodarki wzrosła wtedy o 13,7% i pozostała na podobnym poziomie aż do dzisiaj. W poprzednich miesiącach porównanie następowało do okresu sprzed poprawy koniunktury w motoryzacji – w efekcie roczne stopy wzrostu były dwucyfrowe. Obecnie porównanie następuje do okresu po odbiciu – obniża to roczny wskaźnik wzrostu produkcji przemysłowej o ok. 0,8 pkt. proc.

Niemniej ogólna kondycja przemysłu pozostaje słaba nawet po wyeliminowaniu efektów statystycznych. To efekt słabszej aktywności gospodarczej w Polsce i strefie euro. Dodatkowo firmy wskazują obecnie na posiadanie zbyt dużej ilości gotowych zapasów w relacji do słabego popytu – w naturalny sposób ogranicza to bieżącą produkcję w przemyśle. Badania GUS wskazują na powolną poprawę portfela zamówień firm przemysłowych – spodziewamy się, że zmiana w najbliższych miesiącach będzie jednak niewielka, a jej tempo powolne.

Inflacja PPI wyniosła -2,8% – to trzeci miesiąc, kiedy wskaźnik utrzymuje się w deflacji. Słaba koniunktura oraz nadmiar zapasów w naturalny sposób przekładają się na mniejszą wyhamowanie wzrostu cen. Deflacja PPI pomoże obniżać inflację bazową w najbliższych miesiącach – efekt powinien być szczególnie widoczny w przypadku cen towarów przemysłowych.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Kontakt dla mediów:
Marcin Klucznik
Doradca – zespół makroekonomii
Email: marcin.klucznik@pie.net.pl
X/Twitter: @MarcinKlucznik
tel: 503 457 274

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę