Przemysł ze spadkiem w lutym

20/03/2023

Aktywność przemysłu słabnie wraz z wyraźnym spowolnieniem w całej Europie. Kolejne miesiące powinny jednak przynieść poprawę. Wyniki napędzają głownie eksporterzy, natomiast popyt krajowy jest dużo słabszy.

Produkcja przemysłowa spadła w lutym o 1,2%. To mniej niż zakładały rynkowe prognozy (+1,1%). Osłabienie przemysłu w Polsce jest umiarkowane na tle Grupy Wyszehradzkiej. Już w styczniu Czechy i Węgry zanotowały niewielkie spadki produkcji, podczas gdy na Słowacji obserwujemy załamanie. Komentarz GUS wskazuje, że dobre wyniki osiągali głownie eksporterzy m.in. producenci urządzeń elektrycznych, części samochodowych czy maszyn.

Spodziewamy się, że marzec przyniesie dołek spowolnienia. W II kwartale wzrost powinien lekko przyśpieszać. Wyniki prawdopodobnie wciąż będą jednak słabe. Mankamentem jest słaby popyt w kraju – wielkość nowych zamówień jest dużo niższa niż przed rokiem. Aktywność dalej ratować będzie wysoki popyt zagraniczny.

Kondycja przemysłu będzie mocno uzależniona od nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw. Największego wzrostu aktywności spodziewamy się wśród producentów dóbr kapitałowych m.in. w sektorze maszynowym. Równocześnie spada aktywność w branżach związanych z budownictwem. Zastój na rynku nieruchomości będzie ciążył na wynikach w kolejnych kwartałach.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

 

Kontakt dla mediów:
Jakub Rybacki
Analityk – zespół makroekonomii
jakub.rybacki@pie.net.pl
Twitter: @jakubrybacki2
tel. 48 512 275 365

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę