Przynajmniej 10 krajów osiągnie neutralność klimatyczną do 2045 r.

Opublikowano: 02/11/2021

Unia Europejska zredukuje wielkość emisji CO2 o 55 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r., ale stanie się to najwcześniej w 2032 r.

Dzięki przyspieszeniu dekarbonizacji, pierwsze 10 krajów osiągnie neutralność klimatyczną do 2045 r. Kluczowa w tym procesie będzie energetyka jądrowa, zwłaszcza w przypadku krajów bazujących dotychczas na elektrowniach węglowych. Jednocześnie, aż 78 proc. spośród ankietowanych przez Polski Instytut Ekonomiczny ekspertów uznało, że duże znaczenie dla sukcesu transformacji energetycznej będzie mieć zakończenie spalania paliw kopalnych na terenie miast w Unii Europejskiej – wynika z raportu PIE „Foresight energetyczny Unii Europejskiej”.

Realizacja pakietu „Fit for 55” i podwyższonego celu redukcyjnego to największe wyzwanie dla europejskiej gospodarki po pandemii. Podniesienie celu oznacza, że roczne koszty inwestycji tylko w sektorze energetyki będą o 350 mld EUR większe niż w latach 2011-2020 i pochłoną do 2030 r. łącznie prawie 5 bln EUR. W opinii pytanych przez PIE ekspertów zielonej transformacji sprzyjają przede wszystkim wysokie nakłady – zarówno unijne, jak i krajowe. Z kolei wśród najważniejszych barier wskazywane są kwestie finansowania oraz wysokie koszty wdrożeń technologii innowacyjnych – mówi Magdalena Maj, kierownik zespołu energii i klimatu w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Redukcja emisji dwutlenku węgla o 55 proc. nastąpi, ale najwcześniej w 2032 r.

Według połowy ekspertów osiągnięcie celu redukcji emisji CO2 o 55 proc. nastąpi nie wcześniej niż w 2032 r., a zatem o 2 lata później niż w zakładanym przez UE harmonogramie. Jednocześnie, 2045 r. był wskazywany jako rok, do kiedy przynajmniej 10 krajów UE osiągnie neutralność klimatyczną, przy czym niespełna co piąty ekspert (18 proc.) był zdania, że osiągnięcie neutralności klimatycznej przez przynajmniej 10 krajów nastąpi do 2040 r.

Jeżeli chodzi o przyszłość paliw kopalnych i dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii, to połowa badanych przewiduje, że paliwa kopalne zostaną wyeliminowane ze spalania na terenie miast UE nie wcześniej niż w 2041 r., jednak aż 30 proc. uważa, że nastąpi to już do 2030 r. Z kolei udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto dla UE według mediany wskazań przekroczy 40 proc. do 2035 r.

Atom może pomóc skutecznie zredukować emisje z energetyki

Ankietowani przez PIE eksperci za najbardziej znaczące wyzwanie dla transformacji energetycznej w Unii Europejskiej uznali redukcję wielkości emisji CO2 o 55 proc. do 2030 r. stosunku do poziomu z 1990 r. (wskaźnik znaczenia tezy na poziomie 96 pkt. na 100 możliwych). Niemal równie istotna okazała się kwestia wzrostu udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto do powyżej 40 proc. (91 pkt.).

Z kolei najmniej istotnym problemem związanym z transformacją energetyczną okazał się spadek udziału energetyki jądrowej w produkcji energii do poniżej 20 proc. Warto podkreślić, że aż 1/3 ekspertów uznała, że takie zdarzenie nie będzie mieć miejsca. Ich zdaniem, o ile w bogatszych krajach Unii może dojść do zastąpienia części mocy jądrowych przez OZE, to w państwach, w których udział elektrowni węglowych jest ciągle wysoki, będą one częściowo zastępowane właśnie elektrowniami jądrowymi.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank gospodarczy, którego historia sięga 1928 roku. Obszary badawcze Polskiego Instytutu Ekonomicznego to przede wszystkim handel zagraniczny, makroekonomia, energetyka i gospodarka cyfrowa oraz analizy strategiczne dotyczące kluczowych obszarów życia społecznego i publicznego Polski. Instytut zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.

 

Kontakt dla mediów:

Ewa Balicka-Sawiak

Rzecznik prasowy

T: +48 727 427 918

E: ewa.balicka@pie.net.pl

Kategoria:

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę