Rynek pracy pozostaje stabilny

20/03/2023

Liczba etatów spadła w lutym. Pomimo spowolnienia gospodarczego popyt na pracowników wciąż jest wysoki. Przewidujemy, że w kolejnych miesiącach czeka nas spadek wzrostu wynagrodzeń, a nie znaczny wzrost bezrobocia.

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło w lutym o 4 tys. etatów. To o 0,8% więcej niż przed rokiem. Pomimo spowolnienia gospodarczego rynek pracy pozostaje stabilny, a pracodawcy zwiększają zatrudnienie. Raport Grant Thornton i firmy Element wskazuje, że w lutym na portalach rekrutacyjnych pojawiło się ponad 297 tys. nowych ofert pracy. To o 0,6% więcej niż przed rokiem.

Słaba aktywność gospodarcza oznacza mniejszą skalę podwyżek wynagrodzeń w kolejnych miesiącach. Pracodawcom coraz trudniej będzie spełniać żądania finansowe pracowników, z związku z czym skala wzrostu wynagrodzeń wyhamuje. To z punktu widzenia walki z inflacją będzie korzystnym i pożądanym czynnikiem.

Dynamika wynagrodzeń wzrosła w lutym z 13,5% do 13,6%. To kolejny miesiąc, kiedy wynagrodzenia rosną wolniej od inflacji – ta w lutym wyniosła 18,4%. Dodatkowo skala podwyżek jest bardzo nierównomierna między sektorami. Wynagrodzenia najszybciej rosną w górnictwie (25%) oraz transporcie (19%). W pozostałych branżach wzrost płac sięga 10-14%.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Kontakt dla mediów:
Sebastian Sajnóg
Analityk – zespół makroekonomii
Email: sebastian.sajnog@pie.net.pl
Twitter: @BastianSajnog
Telefon. 501 837 748

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę