Rynek pracy: Wynagrodzenia prawie dogoniły inflację

21/06/2023

Wzrost wynagrodzeń lekko przyśpieszył w maju. Spadająca inflacja oznacza, że dynamika pensji będzie wyższa od inflacji w najbliższych miesiącach. Dane o zatrudnieniu wskazują na stabilność rynku pracy.

W maju tempo wzrostu wynagrodzeń lekko wzrosło z 12,1 do 12,2%. Oznacza to, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 7181 złotych. Komentarz GUS wskazuje, że dynamika wynagrodzeń jest zróżnicowana pomiędzy branżami. Najszybszy wzrost wynagrodzeń obserwujemy w górnictwie (20,2%), a także transporcie i kulturze (po 15,3%). Pensje rosną znacznie wolniej w branżach mocniej dotkniętych spowolnieniem gospodarczym, takich jak budownictwo (7,5%).

Tempo wzrostu wynagrodzeń jest niższe od inflacji już trzynasty miesiąc z rzędu – oznacza to spadek zdolności nabywczej wynagrodzeń. Spadek zdolności nabywczej pensji w zeszłym roku został jednak zrekompensowany przez m.in. transfery osłonowe związane z wysokimi cenami energii. W konsekwencji OECD wskazuje, że dochód rozporządzalny wzrósł w Polsce w zeszłym roku o 2,8%. Obecne spadki inflacji przy zachowaniu solidnego tempa wzrostu wynagrodzeń oznaczają, że płace zaczną rosnąć szybciej od inflacji w najbliższych miesiącach.

Dynamika zatrudnienia utrzymała się w maju na poziomie 0,4%r/r. Niski wzrost zatrudnienia to złożenie dwóch efektów. Spowolnienie gospodarcze oznacza likwidację  części wakatów i mniejszą liczbę nowych rekrutacji. Dodatkowo stopa bezrobocia w Polsce jest obecnie na historycznie niskim poziomie – Eurostat wskazuje, że wyniosła ona w kwietniu 2,7%. Tak niskie bezrobocie oznacza, że polska gospodarka mierzy się obecnie z niedoborem pracowników – zwiększanie zatrudnienie wymaga aktywizacji kolejnych grup społecznych, np. osób młodych bądź w wieku przedemerytalnym. Oznacza, że Polsce nie grozi duży wzrost bezrobocia.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce. 

Kontakt dla mediów:
Marcin Klucznik
Analityk – zespół makroekonomii
Email: marcin.klucznik@pie.net.pl
twitter: @MarcinKlucznik
tel: 503 457 274

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę