Słabe wyniki badań koniunktury

02/11/2023

Wskaźnik PMI w październiku wciąż wskazuje na kurczenie się przemysłu. Przedsiębiorcy skarżą się na niedostateczny portfel zamówień. Spowolnienie gospodarcze w Niemczech przekłada się na gorsze wyniki polskiego przemysłu.

Indeks PMI wzrósł w październiku z 43,9 do 44,5 pkt. Słabe wyniki odnotowują niemal wszystkie kraje UE. Komentarz S&P wskazuje na łagodniejsze spadki nowych zamówień i zatrudnienia. Jednocześnie firmy wskazywały na szybsze redukcje produkcji i zakupów w celu ograniczenia stanu zapasów.

Badania GUS także wskazują na słabą koniunkturę w przemyśle. Ocena bieżącej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw jest cały czas na bardzo niskich poziomach. Jako główne bariery działalności przedsiębiorcy określają: wysokie koszty zatrudnienia (58%) niedostateczny popyt na rynkach krajowym (38%) i zagranicznych (30%).

W najbliższych miesiącach nie przewidujemy poprawy. Słabe wyniki niemieckiego przemysłu będą wciąż negatywnie oddziaływać na polskich eksporterów. Oczekiwania niemieckich konsumentów również sugerują pesymizm – wyniki badania nastrojów GfK są wciąż dużo słabsze w porównaniu do okresu sprzed pandemii COVID-19.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Kontakt dla mediów:

Sergiej Druchyn
Analityk – zespół makroekonomii
sergiej.druchyn@pie.net.pl
@druchin_s

tel. 48 792 766 265

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę