Słabe wyniki badań koniunktury

02/10/2023

Barometry koniunktury wskazują na słabość przemysłu. Coraz słabsze wyniki niemieckiej gospodarki oraz małe wydatki na rynku krajowym będą hamować rozwój przemysłu w najbliższych miesiącach.

Indeks PMI wzrósł we wrześniu z 43,1 do 43,9 pkt. Słabe wyniki przemysłu widoczne są obecnie w większości państw Unii Europejskiej – osłabienie w Polsce jest mniejsze niż w strefie euro. Komentarz S&P wskazuje, że indeks obniża każdy z pięciu badanych komponentów tj. wielkość produkcji, nowych zamówień, zakupów produktów, zatrudnienia oraz czasu dostaw.

Szanse na poprawę w najbliższych miesiącach są małe. Badanie instytutu Ifo wskazują, że kondycja niemieckich firm oraz prognozy na przyszłość systematycznie pogarszają się. Niemiecki bank rozwoju KfW wskazuje, że spowolnienie częściej dotyka duże firmy, które tworzą szerokie łańcuchy dostaw. W takich warunkach branże eksportowe dalej notować będą słabe wyniki.

Przedsiębiorstwa wciąż mierzą się ze słabym popytem. Badania GUS wskazują, że barierę popytu w kraju identyfikuje 40% firm, za granicą 31%. Kolejne miesiące przyniosą lekką poprawę na lokalnym rynku – wynagrodzenia ponownie rosną szybciej od inflacji, co będzie napędzać wydatki gospodarstw domowych.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Kontakt dla mediów:
Jakub Rybacki
Analityk – zespół makroekonomii
jakub.rybacki@pie.net.pl
@jakubrybacki2
tel. 48 512 275 365

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę