Słaby lipiec w przemyśle

21/08/2023

Produkcja przemysłowa w spadła w lipcu o 2,7%r/r. Słabe wyniki to efekt pogarszającej się koniunktury globalnie, a poprawa w kolejnych kwartałach będzie niewielka. Konsekwencją słabych wyników jest także deflacja PPI oraz hamowanie inflacji bazowej.

Produkcja przemysłowa spadła w lipcu o 2,7%r/r. Oznacza to pogorszenie rocznego wskaźnika – w czerwcu spadek sięgał 1,4%. GUS wskazuje, że produkcja spadła w 24 z 34 podstawowych działów przemysłu. Najlepsze wyniki obserwujemy w produkcji odzieży (+27,3%), naprawie i instalowaniu maszyn (+20,7%) oraz motoryzacji (+15,0%) Komentarz GUS wskazuje, że najsłabiej radziły sobie branże chemiczna (-19,6%), drewniana (-11,5%) i meblarska (-11,1%).

Kolejne miesiące przyniosą niewielką poprawę wyników w przemyśle. Badanie Szybki Monitoring NBP wskazuje, że 13% firm posiada obecnie zbyt duże zapasy gotowych towarów – to najwyższy poziom od początku zbierania statystyki w 2010 roku. Dodatkowo recesyjne wyniki gospodarcze w strefie euro nie dają dużej przestrzeni do odbicia produkcji. W najbliższych miesiącach najlepiej będzie radzić sobie motoryzacja oraz producenci dóbr inwestycyjnych – to efekt szybkiego wzrostu inwestycji w Polsce. Skala nowych zamówień w tych branżach jest jednak mniejsza niż bieżąca produkcja – sugeruje to stopniowe spowalnianie w kolejnych miesiącach.

Inflacja PPI spadła z 0,5% do -1,7% – wskaźnik jest obecnie w deflacji ze względu na słabą koniunkturę w globalnym przemyśle. Podobne odczyty obserwujemy także w Niemczech (-6,0%), Chinach (-4,4%) oraz USA (+0,8%) – ich efektem będzie zauważalnie wolniejszy wzrost cen towarów przemysłowych w najbliższych miesiącach. W konsekwencji zobaczymy także dalsze hamownie inflacji bazowej w Polsce.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Kontakt dla mediów:
Marcin Klucznik
Analityk – zespół makroekonomii
Email: marcin.klucznik@pie.net.pl
twitter: @MarcinKlucznik
tel: 503 457 274

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę