Spadek PKB w II kwartale

16/08/2023

Polska gospodarka w II kwartale była słabsza względem ubiegłego roku. To drugi i ostatni kwartał ze spadkiem rocznego tempa wzrostu PKB. Kolejne miesiące przyniosą poprawę aktywności gospodarczej. Wzrost PKB w II połowie roku powinien wyraźnie przekraczać 1%.

W II kwartale PKB spadło o 0,5%r/r. Słabe wyniki związane są z recesją konsumencką – wydatki gospodarstw domowych były niższe o ponad 1,5% względem ubiegłego roku. Gospodarkę napędzały głównie nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw oraz eksport netto. Na wynikach prawdopodobnie ciągle ciąży spadek zapasów gotowych produktów – firmy cały czas wskazują na posiadanie zbyt dużych zapasów, co ogranicza nową produkcję.

Kolejny kwartał obserwujemy duże wahania po wyłączeniu zmian sezonowych – w II kw. nastąpił spadek o -3,7%. Wynik ten może nie odzwierciedlać rzeczywistości – bazuje na dyskusyjnym stosowaniu narzędzi ekonometrycznych. Problem dotyczy wydatków w zakwaterowaniu i gastronomii – dane wskazują na 3,5-krotny wzrost aktywności w III kwartale oraz gwałtowne spadki o 60% w kolejnym. Wynika to oczywiście z częstszych wyjazdów turystycznych w wakacje. Jednak algorytmy dot. odsezonowania powinny usuwać właśnie takie zmiany, aby wygładzać szereg. W efekcie dziś traktujemy zaburzenie typowo sezonowe jako zmianę gospodarczą.

Kolejne kwartały przyniosą odbicie aktywności. Tempo wzrostu wynagrodzeń ponownie jest wyższe od inflacji. W takich warunkach wydatki konsumpcyjne powinny rosnąć. Szacujemy, że w całym roku PKB wzrośnie o 0,7% tj. nieco poniżej rynkowego konsensusu.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Kontakt dla mediów:
Jakub Rybacki
Analityk – zespół makroekonomii
jakub.rybacki@pie.net.pl
@jakubrybacki2
tel. 48 512 275 365

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę