Spadek PMI w lipcu

03/07/2023

Nastroje w firmach przemysłowych dalej są pesymistyczne. Niemniej dołek koniunktury jest już za nami. W kolejnych miesiącach oczekujemy poprawy aktywności w krajowej gospodarce.

Indeks PMI spadł w lipcu z 47,0 do 45,1 pkt. Od ponad roku wskaźnik utrzymuje się poniżej poziomu 50 punktów, co oznacza kurczenie się aktywności w sektorze. Taki rezultat wpisuje się w zmiany widoczne w Europie. Wyniki badania w Polsce są jednak lepsze niż w Niemczech (41,0 pkt.) czy strefie euro (43,6 pkt.).

Komentarz S&P wskazuje, że firmy wciąż słabo oceniają bieżącą produkcję i portfel zamówień. Badanie wskazuje, ze spadek nowych zamówień jest najmocniejszy w całym 2023 roku. Przedsiębiorcy raportują poprawę drożności łańcuchów dostaw, co przekłada się na krótszy czas dostaw. Firmy raportują również spadek kosztów produkcji oraz rekordową obniżkę cen wyrobów gotowych.

Słabe wyniki aktywności przemysłowej potwierdzają dane GUS. Produkcja w maju skurczyła się o 3,2%. Oczekujemy, że kolejne miesiące przyniosą poprawę aktywności. W kolejnych kwartałach prawdopodobnie wrócimy do wzrostów o około 1-2%. Badania koniunktury GUS potwierdzają, że mimo negatywnej oceny bieżącej sytuacji, przedsiębiorcy bardziej optymistycznie patrzą w przyszłość.

Odbudowę aktywności przemysłowej wspierać będzie niższy wzrost kosztów działalności. Badania ankietowe wskazują, że firmy rzadziej postrzegają je jako barierę ograniczającą działalność. To m.in. efekt spadku indeksu cen PPI. W maju zmniejszył się on z 6,2% do 3,2%, podczas gdy przez większą część minionego roku dynamika przekraczała 20%.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Kontakt dla mediów:
Sebastian Sajnóg
Analityk – zespół makroekonomii
Email: sebastian.sajnog@pie.net.pl
Twitter: @BastianSajnog
Telefon. 501 837 748

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę