Stopa bezrobocia bez zmian we wrześniu

24/10/2023

Stopa bezrobocia pozostała stabilna we wrześniu. Liczba ofert pracy spadła. Spodziewamy się niewielkiego wzrostu bezrobocia w najbliższych miesiącach. Będą to głównie sezonowe zmiany.

Stopa bezrobocia we wrześniu utrzymała się na poziomie 5,0%. Łącznie w urzędach pracy zarejestrowanych jest 776 tys. osób – to o 25,7 tys. mniej niż rok temu. Liczba bezrobotnych systematycznie maleje w większości grup wiekowych oraz grup dobieranych pod względem wykształcenia.

Liczba ofert pracy spadła w porównaniu do ubiegłego roku. We wrześniu do urzędów pracy wpłynęło 91,7 tys. nowych ofert pracy – to o 7,9% mniej niż rok temu. Zmiany strukturalne rynku pracy sprawiają, że firmy są bardziej skłonne utrzymywać pracowników. Jednocześnie spowolnienie gospodarcze sprawuje, że na rynek pracy trudniej dostać się osobom świeżo po studiach – liczba bezrobotnych absolwentów rośnie od 3 miesięcy. Niższa aktywność gospodarcza wpływa również na sytuację finansową firm, co przyczynia się do incydentalnych zwolnień grupowych. GUS wskazuje, że we wrześniu zwolnienia grupowe przeprowadziło 147 pracodawców. Dotknęły one 19,7 tys. osób – o 3 tys. więcej niż rok temu.

Spodziewamy się niewielkich wahań stopy bezrobocia do listopada. Przewidujemy wzrost do 5,1% w październik, dalej utrzyma się ona na poziomie 5,0%. Na początku przyszłego roku wzrośnie do niecałych 5,5%, głównie z uwagi na zmiany sezonowe. W 2024 roku stopa bezrobocia utrzyma się na poziomach zbliżonych do tegorocznych.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

 Kontakt dla mediów:

Sergiej Druchyn
Analityk – zespół makroekonomii
sergiej.druchyn@pie.net.pl
@druchin_s
tel. 48 792 766 265

 

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę