Stopa bezrobocia bez zmian w sierpniu

25/09/2023

Stopa bezrobocia w sierpniu pozostała stabilna. Liczba bezrobotnych maleje w większości grup wiekowych. Spodziewamy się niewielkich zmian stopy bezrobocia do listopada oraz sezonowego wzrostu w grudniu.

Stopa bezrobocia w sierpniu utrzymała się na poziomie 5,0%. Łącznie w urzędach pracy zarejestrowanych jest 782,5 tys. osób – to o 24,4 tys. mniej niż rok temu. Liczba bezrobotnych systematycznie maleje w większości grup wiekowych. Spowolnienie gospodarcze sprawia jednak, że osobom wchodzącym na rynek jest trudniej rozpocząć karierę. Liczba osób bezrobotnych poniżej 30 r. życia jest podobna do ubiegłego roku, podczas gdy bezrobotnych najczęściej ubywa wśród osób w wieku od 30 do 50 lat.

Liczba ofert pracy stabilizuje się. W sierpniu do urzędów pracy wpłynęło 95 tys. nowych ofert pracy – to o 2,3% mniej niż rok temu. Spadek dotyczył jednak głównie zatrudnienia w sektorze publicznym. Warto zauważyć, że nawet obecnie w dołku spowolnienia, liczba ofert pracy jest o około 45% wyższa niż w 2012 r. W efekcie konsekwencje słabszego wzrostu gospodarczego dla rynku pracy będą dużo słabsze niż w kryzysie zadłużenia strefy euro. Tako obraz potwierdzają informacje o zwolnieniach grupowych. GUS wskazuje, że w sierpniu przeprowadziło je 138 pracodawców. Zwolnienia grupowe dotknęły 18,4 tys. osób – o 0,3 tys. więcej niż rok temu.

Spodziewamy się niewielkich wahań stopy bezrobocia do listopada. We wrześniu dalej utrzyma się ona na poziomie 5,0%. Na początku przyszłego roku wzrośnie do ok. 5,5% głównie z uwagi na zmiany sezonowe. W 2024 roku stopa bezrobocia utrzyma się na poziomach zbliżonych do tegorocznych.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

 

Kontakt dla mediów:

Jakub Rybacki
Analityk – zespół makroekonomii
jakub.rybacki@pie.net.pl
@jakubrybacki2
tel. 48 512 275 365

 

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę