Strona główna » Stopa bezrobocia spadła: Bezrobocie nieznacznie się poprawiło

Stopa bezrobocia spadła: Bezrobocie nieznacznie się poprawiło

27/04/2023

Stopa bezrobocia spadła w marcu. W najbliższych miesiącach będziemy obserwować lekkie pogorszenie na rynku pracy z uwagi na spowolnienie gospodarcze – dalej spadać będzie liczba nowych ofert pracy w sektorze prywatnym.

Stopa bezrobocia spadła w marcu z 5,5 do 5,4%. W urzędach pracy zarejestrowane jest dziś 847 tyś osób – o 18 tys. mniej niż lutym oraz o 55 tys. mniej niż w marcu 2022 roku. Spada liczba osób długotrwale bezrobotnych – w marcu było ich 413,1 tys. (o 17 proc. mniej r/r). Spodziewamy się niewielkiego wzrostu stopy bezrobocia do końca tego roku. Wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych będzie skutkiem ograniczania działalności przez przedsiębiorców wraz ze spowolnieniem gospodarczym.

Spowolnienie gospodarcze w niewielkim stopniu wpływa na kondycję rynku pracy. Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych pozostaje na stabilnym poziomie – jest o 1 proc. niższa niż rok temu. GUS wskazuje również, że liczba zwolnień grupowych także jest niska – w marcu przeprowadziły je 152 zakłady. To o 20 proc. mniej niż rok temu. Sytuacja rynku pracy jest stabilna – spowolnienia gospodarczego ma mały wpływ na zatrudnienie w sektorach mniej dotkniętych przez kryzys.

Słabsze wyniki gospodarcze w pierwszych trzech kwartałach przyczynią się jednak do zmniejszenia nowych ofert pracy. W marcu powstało ich 97 tyś. To o 31 proc. mniej niż rok temu. Mniej dostępnych ofert osłabi tempo wzrostu wynagrodzeń.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Kontakt dla mediów:
Sergiej Druchyn
Analityk – zespół makroekonomii
sergiej.druchyn@pie.net.pl
Twitter: @druchin_s
tel. 792 766 265

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę