Lipiec z nową projekcją inflacji

06/07/2023

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Z kolei banki centralne na świecie kończą cykle podwyżek. NBP nie zmienił prognoz inflacji na ten rok i obniżył na przyszły.

Lipiec nie przyniósł zmian stóp procentowych. Główna stopa NBP wynosi niezmiennie 6,75% – taka wysokość stóp utrzymuje się już od września 2022 roku, czyli przez 10 miesięcy. Większość banków centralnych na świecie powoli kończy cykle podwyżek stóp – Fed i EBC najprawdopodobniej podejmą takie decyzje jesienią tego roku.

Obecnie obserwujemy proces hamowania inflacji. Wskaźnik CPI spadł z 18,4% w lutym do 11,5% w czerwcu – to o 6,9 pkt. proc. mniej. W przypadku inflacji bazowej spadki są dużo mniejsze – łącznie obniżyła się ona o ok. 1,2 pkt. proc. i wynosi 11,0%. W kolejnych miesiącach inflacja dalej będzie spadać, lecz głównie za sprawą cen żywności. Inflacja bazowa pozostanie wyraźnie wyższa niż stopa NBP – naszym zdaniem oznacza to brak przestrzeni do obniżek stóp.

NBP zaprezentował też najnowsze prognozy inflacji i wzrostu gospodarczego. Analitycy banku nie zmienili prognozy inflacji na ten rok – wynosi ona 11,9%. Z kolei prognoza inflacji na przyszły rok została obniżona z 5,7 do 5,3%. Prognoza PKB na ten rok została obniżona z 0,9 do 0,6%. Wartości z prognozy NBP oznaczają, że stopa procentowa w przyszłym roku będzie o 1,5 pkt. proc. wyższa od inflacji – takie wartości pomogłyby wrócić inflacji do celu 2,5%. Ewentualne obniżki stóp procentowych w tym roku oznaczają mniej restrykcyjną politykę pieniężną oraz, w konsekwencji, wolniejszy powrót inflacji do celu.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce,

Kontakt dla mediów:
Marcin Klucznik
Analityk – zespół makroekonomii
Email: marcin.klucznik@pie.net.pl
twitter: @MarcinKlucznik
tel: 503 457 274

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę