Stopy procentowe stabilne w marcu

08/03/2023

RPP utrzymała stopy procentowe. Dotychczasowe działania znacznie ograniczyły liczbę udzielanych kredytów. Obecnie większość analityków przewiduje, że cykl podwyżek zakończył się. Dyskusja o ewentualnych obniżkach uzależniona będzie od skali spadku inflacji w najbliższych miesiącach.

Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Główna stopa NBP już od pół roku wynosi 6,75%. Poziom ten jest zbliżony do pozostałych państw regionu  – w Czechach i Rumunii to 7,0%. Stopy w Polsce są natomiast wyższe niż w największych bankach centralnych, chociaż różnice powoli zacierają się. W strefie euro główna stopa procentowa wynosi 3,0%, a prognozy wskazują na kolejne podwyżki o przynajmniej 50 pkt bazowych. W Stanach Zjednoczonych to 4,75%.

Dotychczasowe decyzje RPP zamroziły rynek kredytów hipotecznych. Zarówno liczba składanych wniosków jak i kwoty udzielanych kredytów są znacznie niższa niż w latach ubiegłych. Biuro Informacji Kredytowej podaje, że w lutym liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych wyniosła 6,2 tys. sztuk i była o 63,1% mniejsza niż przed rokiem. Znaczne ograniczenie popytu doprowadziło do spowolnienia w budownictwie, GUS wskazuje, że w styczniu liczba pozwoleń na budowę spadła o 32,5%.

Formalnie RPP nie zakończyła cyklu podwyżek stóp procentowych. Dalsze decyzję uzależnia od napływających danych oraz skutków dotychczasowego wzrostu stóp. W komunikacie Rada zaprezentowała główne wyniki marcowej projekcji NBP. Najnowsze prognozy sugerują, że spadek inflacji będzie szybszy niż analitycy zakładali w listopadzie. W 2023 roku roczna inflacja wyniesie 11,7% (wcześniej13,2%).

Większość analityków przewiduje, że tak długa pauza oznacza zakończenie cyklu, a kolejnym ruchem będzie obniża stóp. Taka decyzja prognozowana jest na koniec bieżącego roku. Ryzykiem dla takiego scenariusza jest wzrost ceny energii  i pozostałych surowców. Odbicie gospodarcze w Chinach następuję szybciej od prognoz, co zwiększy globalny popyt na surowce. W takich warunkach hamowanie inflacji może okazać się skromne.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce,

Kontakt dla mediów:
Sebastian Sajnóg
Analityk – zespół makroekonomii
Email: sebastian.sajnog@pie.net.pl
Twitter: @BastianSajnog
Telefon. 501 837 748

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę