Stopy procentowe: Stopy w maju bez zmian

10/05/2023

Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe. Inflacja bazowa i wzrost cen usług pozostają wysokie. Naszym zdaniem oznacza to brak przestrzeni do obniżek stóp w tym roku.

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych w maju. Stopa procentowa niezmiennie wynosi 6,75% – to podobna wysokość co w większości krajów regionu. Banki centralne w Europie Środkowej raczej unikają obniżek stóp procentowych. Bank centralny Czech na ostatnim posiedzeniu rozważał przeciwny ruch – wniosek o kolejną podwyżkę stóp z 7,0 do 7,25% przepadł zaledwie jednym głosem. Dyskusja o obniżkach stóp pojawia się na Węgrzech, gdzie stopa procentowa wynosi obecnie 13,0%. Ten kraj walczy jednak obecnie z inflacją wynoszącą 24,0% i jest słabym punktem odniesienia dla Polski.

Inflacja spadnie pod koniec roku poniżej 10 proc. – w dużej mierze będzie to jednak efekt wolniejszego wzrostu cen żywności oraz energii. Spowolnienie gospodarcze w Polsce i strefie euro obniży też inflację bazowej – tutaj skala hamowania będzie jednak mała. Marcowa projekcja banku centralnego wskazuje, że wskaźnik ten wyniesie 8,4% w końcówce roku – to wciąż ponad 1,5 pkt. proc. wyżej niż stopa NBP. Z kolei dwucyfrowy wzrost wynagrodzeń oznacza wysokie podwyżki cen usług – GUS wskazuje, że w marcu podrożały one o 13,3% względem poprzedniego roku.

W takich warunkach spodziewamy się, że stopy procentowe nie ulegną zmianie w całym 2023 roku. Wysoka inflacja bazowa oraz szerokie rozpowszechnienie wzrostu cen oznaczają, że stabilizacja będzie długotrwała. Obecna projekcja NBP wskazuje, że inflacja osiągnie cel w 2025 roku przy założeniu braku obniżek stóp procentowych. Za bardziej prawdopodobny uznajemy jednak scenariusz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który spodziewa się, że inflacja znajdzie się w celu w 2026 roku.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Kontakt dla mediów:
Marcin Klucznik
Analityk – zespół makroekonomii
Email: marcin.klucznik@pie.net.pl
twitter: @MarcinKlucznik
tel: 503 457 274

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę