• Nadwyżka Polski w handlu zagranicznym. Saldo obrotów bieżących zamknęło się nadwyżką piąty miesiąc z rzędu. Wyniki poprawiają się we wszystkich państwach regionu. To efekt dobrych wyników w handlu towarami i usługami. Przewidujemy jednak, że spowolnienie gospodarcze w Polsce i Unii Europejskiej osłabi eksport w kolejnych miesiącach.