Maj z nadwyżką obrotów bieżących

14/07/2023

Nadwyżka Polski w handlu zagranicznym. Saldo obrotów bieżących zamknęło się nadwyżką piąty miesiąc z rzędu. Wyniki poprawiają się we wszystkich państwach regionu. To efekt dobrych wyników w handlu towarami i usługami. Przewidujemy jednak, że spowolnienie gospodarcze w Polsce i Unii Europejskiej osłabi eksport w kolejnych miesiącach.

Saldo rachunku obrotów bieżących wyniosło w maju 1,4 mld EUR – to wynik lepszy od prognozowanego. W kwietniu nadwyżka sięgała 530 mln, a w I kwartale wyniosła średnio 1,8 mld. Przez ostatnie 12 miesięcy saldo obrotów bieżących zamknęło się niewielkim deficytem rzędu 0,5% PKB. Dla porównania na koniec 2022 wynik ten sięgał 3%. Poprawa związana jest z nadwyżką w handlu towarami (1,1 mld EUR) oraz usługami (3,4 mld EUR).

Spowolnienie gospodarcze w Polsce i Unii Europejskiej osłabi wymianę handlową. W maju wzrost eksportu towarów wyniósł 3,3% r/r. W 2022 r. wyniki oscylowały wokół 20% Dodatkowo spada też import – w maju był o 6,3% niższy niż rok temu. NBP wskazuje, że oprócz słabszej kondycji europejskich gospodarek, to także efekt spadku cen energii i mniejszego importu dóbr zaopatrzeniowych. Polska importuje więcej towarów niż rok temu jedynie w branży motoryzacyjnej.

Poprawa w handlu międzynarodowym sprzyja umocnieniu się złotego. Od początku stycznia do końca maja kurs EUR/PLN spadł z 4,68 do 4,54. Ostatni miesiąc przyniósł dalszą aprecjację waluty do 4,43 zł za 1 euro. Umocnienie złotego pogarsza konkurencyjność polskich eksporterów. Równocześnie sprzyjać zwiększeniu importu dóbr konsumpcyjnych z uwagi na spadek cen towarów zagranicznych.

Wyniki obrotów bieżących systematycznie poprawiają się również w pozostałych państwach regionu. Czechy – podobnie jak Polska – od początku roku notują nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących. Na Węgrzech i Słowacji saldo jest ujemne, lecz poprawia się ze względu na niższe ceny energii. W rezultacie we wszystkich krajach regionu skala deficytu maleje w relacji do PKB. W Czechach wynosi ok. 4,8% PKB, a na Węgrzech i Słowacji odpowiednio ok. 5,9% i 6,4% PKB.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Kontakt dla mediów:
Dawid Sułkowski
Analityk – zespół makroekonomii
dawid.sulkowski@pie.net.pl
@Dawid_Sulkowski
tel. 48 885 062 001

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę