• Nastroje w przemyśle coraz mniej pesymistyczne. Chociaż nastroje w przemyśle pozostają negatywne, to jednak wskaźniki koniunktury wskazują na ich skokową poprawę. Liczba nowych zamówień powoli odbija, niemniej popyt jest wciąż słaby. Przedsiębiorstwa wskazują na systematyczną poprawę w łańcuchach dostaw.

  • Produkcja przemysłowa wzrosła po raz pierwszy od stycznia. Perspektywy pozostają dobre, a stopniowa poprawa w portfelu zamówień powinna przekładać się na wzrost aktywności w nadchodzących miesiącach. Trwająca deflacja cen produkcji przemysłowej przyczyni się do stabilizacji cen konsumpcyjnych.