Odbicie krajowego przemysłu

21/11/2023

Produkcja przemysłowa wzrosła po raz pierwszy od stycznia. Perspektywy pozostają dobre, a stopniowa poprawa w portfelu zamówień powinna przekładać się na wzrost aktywności w nadchodzących miesiącach. Trwająca deflacja cen produkcji przemysłowej przyczyni się do stabilizacji cen konsumpcyjnych.

Produkcja przemysłowa poprawiła się w październiku z -3,1 do 1,6 %r/r. Dodatni wynik to również efekt większej liczby dni roboczych. GUS wskazuje, że produkcja wzrosła w 21 z 34 podstawowych działów przemysłu. Najmocniej spadała produkcja urządzeń elektrycznych (-16,6%).

Produkcja przemysłowa prawdopodobnie powróci do spadków w listopadzie. Niemniej perspektywy na 2024 r. są bardziej optymistyczne. Wraz z wyhamowaniem inflacji rośnie siła nabywczej konsumentów. W efekcie wzrostu produkcji przemysłowej zacznie odbijać. Szybki monitoring NBP potwierdza, że przedsiębiorcy oczekują wzrostu popytu w kolejnych kwartałach – wskaźnik wzrósł z 1,8 do 3,7 punktów, a indeks obrazujący oceny eksportu poprawił się z 7,5 do 9,8. Analitycy ankietowani przez Focus Economics sugerują, że w 2024 roku produkcja wzrośnie o 3,7%r/r, po spadku o 1,1% w bieżącym roku. Prognozy są obarczone ryzykiem, które zależy od tempa odbicia gospodarczego w Polsce i strefie euro w 2024 roku.

Ceny produkcji przemysłowej utrzymują się w deflacji. Wskaźnik PPI obniżył się z -2,8% do -4,1%. To czwarty miesiąc z ujemnymi wynikami. Presję kosztową ograniczają słaba koniunktura gospodarcza oraz nadmiar zapasów. Spadek inflacji PPI przyczyni się również do niższego wzrostu cen detalicznych w najbliższych miesiącach, co będzie szczególnie widoczne w cenach towarów przemysłowych.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Kontakt dla mediów:
Sebastian Sajnóg
Analityk – zespół makroekonomii
Email: sebastian.sajnog@pie.net.pl
Twitter: @BastianSajnog
Telefon. 501 837 748

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę