Strona główna » Wprowadzenie Fit for 55 wpłynie na redukcję emisji z transportu pasażerskiego w Polsce nawet o 70 proc. do 2050 r.

Wprowadzenie Fit for 55 wpłynie na redukcję emisji z transportu pasażerskiego w Polsce nawet o 70 proc. do 2050 r.

Opublikowano: 06/09/2022

Transport odpowiadał za ok. 25 proc. emisji gazów cieplarnianych w UE w 2019 r., a w Polsce w latach 2019-2020 za 17 proc. W stosunku do 1990 r. nastąpił wzrost emisji z tego sektora o 214 proc. Tak wysokiego wzrostu nie odnotowano dla żadnej innej gałęzi gospodarki. Aż za 92 proc. emisji z transportu w Polsce odpowiadał transport drogowy. Samochody osobowe skutecznie wypierały kolej – w latach 1990-2011 spadek liczby przewiezionych pasażerów wyniósł 69 proc. Jak twierdzą analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, utworzenie dodatkowego systemu ETS, który zwiększy koszty eksploatacji pojazdów spalinowych, i nawet niewielkie dopłaty do zakupu pojazdów zeroemisyjnych, uzupełnione zakazem sprzedaży pojazdów spalinowych od 2035 r., przewidziane w projekcie Komisji Europejskiej Fit for 55, doprowadzą do redukcji emisji w sektorze o nawet 70 proc. do 2050 r. – takie wnioski płyną z raportu PIE „Wpływ Fit for 55 na scenariusze rozwoju transportu pasażerskiego w Polsce”.

Obecny projekt legislacji Fit for 55 w zakresie transportu obejmuje wprowadzenie systemu handlu uprawnieniami do emisji dla sektora, rozwój infrastruktury dla alternatywnych paliw czy zwiększenie limitów emisji CO₂ dla produkowanych samochodów. Aby przeanalizować skutki wdrożenia pakietu Fit for 55 dla krajowego sektora transportu, przede wszystkim drogowego, stworzyliśmy w Polskim Instytucie Ekonomicznym model sektora transportu pasażerskiego TRANSPASSPOL. Model nie uwzględnia skutków inwazji Rosji na Ukrainę i wynikającego z niej kryzysu energetycznego oraz efektów behawioralnych.

Największy efekt redukcji emisji z transportu obserwujemy w ramach scenariusza I, w którym uwzględniliśmy spadek cen pojazdów elektrycznych i wodorowych, opłaty za emisje CO₂ dodane do uśrednionych kosztów przejazdów oraz minimalne, rzędu 1000 EUR, dopłaty do zakupu osobowych zeroemisyjnych samochodów. Realizacja tego scenariusza zredukuje emisje CO₂ w sektorze transportu o prawie 60 proc. w latach 2020-2050. W scenariuszu II do elementów uwzględnionych w pierwszym dodaliśmy zwiększenie norm emisji dla nowych samochodów osobowych wynikających z propozycji legislacji zawartej w pakiecie Fit for 55, w tym zakaz rejestracji aut spalinowych od 2035 r. Realizacja scenariusza II zredukuje emisje o kolejne 10 pkt. proc. – mówi Maciej Miniszewski, analityk w zespole klimatu i energii w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

W ciągu ostatnich 30 lat emisje w transporcie rosły bardzo szybko

Emisje w sektorze transportu wzrosły o prawie 220 proc. od 1990 r., podczas gdy większość gałęzi polskiej gospodarki zanotowała spadek emisji w porównaniu z 1990 r. Zwiększenie emisji w transporcie wynikało przede wszystkim z powiększenia rozmiaru floty samochodów osobowych, która wzrosła w okresie 1990-2020 z 5,2 do 25,1 mln. Równolegle trwał proces osłabiania znaczenia kolei. Jeszcze w 1990 r. kolej obsłużyła 791 mln pasażerów, a do 2005 r. ta liczba zmalała do 258 mln.

Fit for 55 zmniejszy również emisje w komunikacji publicznej

Implementacja pakietu Fit for 55 będzie mieć ograniczony wpływ na elektryfikację transportu publicznego. Limity emisyjne wprawdzie zwiększą udział autobusów elektrycznych i wodorowych w całej flocie dwukrotnie z 18 proc. do ponad 36 proc., jednak nadal 60 proc. parku pojazdów komunikacji zbiorowej pozostanie napędzana olejem napędowym. Jednak w przypadku realizacji scenariusza I liczba autobusów elektrycznych w 2050 r. będzie aż o 75 proc. wyższa niż w przypadku utrzymania status quo.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce, z uwzględnieniem sytuacji międzynarodowej.

 

Kontakt dla mediów:
Ewa Balicka-Sawiak
Rzecznik Prasowy
T: +48 727 427 918
E: ewa.balicka@pie.net.pl

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę