Wrzesień z nadwyżką salda obrotów bieżących

13/11/2023

Saldo obrotów bieżących zamknęło się z nadwyżką we wrześniu. W najbliższych miesiącach słabe wyniki gospodarcze za granicą będą ograniczać wzrost polskiego eksportu. Spodziewamy się pogorszenia bilansu w 2024 r.

Saldo obrotów bieżących we wrześniu zamknęło się z nadwyżką 394 mln EUR. To o 693 mln EUR więcej niż miesiąc temu. Po raz kolejny uzyskaliśmy dodatni bilans w handlu towarami (0,8 mld) oraz dobry wynik w usługach (3,0 mld). Słabe wyniki są skutkiem odpływu dochodów zagranicę.

Słabe wyniki gospodarcze w Unii Europejskiej negatywnie wpływają na eksport. Konsensus Focus Economics prognozuje, że PKB w Niemczech spadnie o 0,4% w 2023 roku. Drugi największy partner handlowy – Czechy – znajduje się w stagnacji. Wzrost gospodarczy w tym roku wyniesie 0%. Słaby popyt zagraniczny przyczynia się do słabszych wyników w handlu międzynarodowym.

Bilans handlowy powinien pogorszyć się w przyszłym roku. Ekonomiści ankietowani przez Focus Economics prognozują, że w tym roku saldo handlu towarami zamknie się z nadwyżką 1,7 mld Euro, a obrotów bieżących osiągnie wynik 5,6 mld Euro. To głównie efekt wysokiej nadwyżki w handlu usługami. Na przyszłe lata przewidują jednak deficyt w bilansie handlowym. Główną przyczyną będzie szybko rosnąca konsumpcja Polaków w porównaniu do pozostałych państw Unii Europejskiej. Przełoży się to na większy wzrost importu towarów i usług z zagranicy.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Kontakt dla mediów:

Sergiej Druchyn
Analityk – zespół makroekonomii
sergiej.druchyn@pie.net.pl
@druchin_s
tel. 48 792 766 265

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę