Wynagrodzenia znów rosną szybciej niż inflacja

20/09/2023

W sierpniu realne wynagrodzenia wzrosły, a ten trend będzie kontynuowany w kolejnych miesiącach. Rynek pracy pozostaje stabilny, ale słabsza aktywność gospodarcza ogranicza wzrost zatrudnienia.

Tempo wzrostu wynagrodzeń przyspieszyło w sierpniu z 10,4 do 11,9 proc.. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 7,369 złotych. Najszybszy wzrost wynagrodzeń odnotowano w sektorze energetycznym (20,1 proc.), dużo słabsze wyniki w rolnictwie (6,7 proc.). Po skorygowaniu o inflację wynagrodzenia wzrosły o 1,8 proc.

W kolejnych miesiącach wynagrodzenia będą rosnąć szybciej od inflacji. Wynagrodzenia dalej rosnąć będą w dwucyfrowym tempie. Równocześnie tempo wzrostu cen będzie maleć. NBP wskazuje, że w III kwartale 38,4 proc. przedsiębiorstw planuje podnieść wynagrodzenia. Przed rokiem było to 46,5 proc..

Dodatkowym motorem wzrostu wynagrodzeń będzie wzrost płacy minimalnej. W 2024 r. ponownie czeka nas podwójny wzrost do poziomu 4242 zł od początku roku oraz 4300 zł od lipca tj. o 17,8 proc. i 19,4 proc. W rezultacie utrzyma się wysokie tempo wzrostu wynagrodzeń, zakładamy, że zarówno w 2023, jak i w 2024 roku płace będą rosły średnio o kolejno 12,3 proc. i 11,7 proc., przy inflacji wynoszącej odpowiednio 12,6 proc. i 7,9 proc.

Dynamika zatrudnienia obniżyła się w sierpniu z 0,1% do 0,0% r/r. Od początku roku liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się o 28 tys. Spadek zatrudnienia to efekt ograniczania rekrutacji przez przedsiębiorstwa dotknięte słabszą koniunkturą. Liczba ofert pracy przypadająca na bezrobotnego wciąż jest wysoka, a mała liczba firm deklaruje zwalnianie pracowników.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

 Kontakt dla mediów:
Sebastian Sajnóg
Analityk – zespół makroekonomii
Email: sebastian.sajnog@pie.net.pl
Twitter: @BastianSajnog
Telefon. 501 837 748

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę