Wzrost płac przekracza inflację

19/10/2023

Realne wynagrodzenia ponownie wzrosły we wrześniu. Spodziewamy się kontynuacji trendu w nadchodzących miesiącach. Rynek pracy jest stabilny, choć dynamika zatrudnienia osłabła. To efekt mniejszej aktywności gospodarczej.

Tempo wzrostu wynagrodzeń spowolniło we wrześniu z 11,9 do 10,3 proc. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 7380 złotych. Najszybszy wzrost wystąpił w administracji (15,7%), dużo słabsze wyniki widoczne są w górnictwie (1,2%). Po skorygowaniu o inflację realne wynagrodzenia wzrosły o 2,1%. To więcej niż w sierpniu.

Spodziewamy się, że wynagrodzenia dalej będą rosły w dwucyfrowym tempie. Przy spadku inflacji oznacza to wzrost realnych zarobków. W efekcie rośnie siła nabywcza konsumentów. Choć faktyczna presja placowa słabnie, to efekt rekompensuje wysoka skala podniesienia płacy minimalnej. W styczniu 2024 r wyniesie ona 4242 zł – to wzrost o 17,8 proc.

Zatrudnienia we wrześniu było zbliżone do tego w ubiegłym roku. Od bieżącego roku liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się o 34 tysięcy. Słabsza koniunktura sprawia, że popyt na nowych pracowników osłabł. W efekcie widzimy niewiele nowych rekrutacji. Osłabienie widoczne jest w przemyśle, budownictwie i rolnictwie. Zatrudnienie w tych branżach jest niższe odpowiednio o 0,9%, 1,6%, oraz 2,5% względem ubiegłego roku. Jednocześnie, nadal obserwujemy wzrost zatrudnienia w sektorze usług, zwłaszcza w gastronomii i zakwaterowaniu (o 4,4%) oraz rekreacji i rozrywce (3%).

Ryzyko wzrostu bezrobocia jest nadal niewielkie – to utrzymuje się na historycznie niskim poziomie. Pracodawcy traktują zwolnienia jako ostateczność, chomikując pracowników w nadziei na lepszy okres, zbliżającego się odbicia gospodarczego.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Kontakt dla mediów:
Sebastian Sajnóg
Analityk – zespół makroekonomii
Email: sebastian.sajnog@pie.net.pl
Twitter: @BastianSajnog
Telefon. 501 837 748

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę