Wzrost realnych wynagrodzeń

21/11/2023

Wzrost wynagrodzeń jest wyższy niż inflacja. Rynek pracy jest stabilny, choć zatrudnienie nieco spadło. To efekt mniejszej aktywności gospodarczej. Badania koniunktury wskazują na odbicie popytu na pracowników przy słabszej presji płacowej.

Tempo wzrostu wynagrodzenia wzrosło w październiku z 10,3% do 12,8% r/r. Średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 7545 złotych. Najszybszy wzrost wystąpił w górnictwie (61,2%) – to efekt premii wypłacanych w październiku. Pensje rosną znacznie wolniej w budownictwie (7,8%). Po skorygowaniu o inflację realne wynagrodzenia wzrosły o 6,2% – to najwyższy wynik od ponad czterech lat.

Spodziewamy się, że najbliższych kwartałach wynagrodzenia będą nadal rosły szybciej od inflacji. Oznacza to dalszy wzrost realnych zarobków i zdolności nabywczej konsumentów. Nominalny wzrost wynagrodzeń będzie jednak nieco niższy niż w tym roku. Przedsiębiorstwa ankietowane przez NBP wskazują na spadek presji płacowej. Coraz mniej spośród tych firm deklaruje chęć podwyżek. Odsetek takich przedsiębiorstw spadł w III kw. z 49,5 do 44,6%, po wyłączeniu wahań sezonowych.

Zatrudnienie w październiku było nieco niższe niż w ubiegłym roku – spadek o 0,1% r/r. Od początku 2023 r. liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się o 36 tysięcy. Słabsza dynamika zatrudnienia to efekt ograniczania rekrutacji związany ze spowolnieniem gospodarczym. Osłabienie jest szczególnie widoczne w rolnictwie i budownictwie. Zatrudnienie w tych branżach jest spadło o odpowiednio 2,7% i 1,6% r/r. Jednocześnie, przedsiębiorstwa z branży usługowej wciąż zwiększają liczbę pracowników – zwłaszcza w gastronomii i zakwaterowaniu (4,9% r/r) oraz działalnościach profesjonalnych (3,9% r/r).

Poprawa koniunktury skłania firmy do ponownego otwierania rekrutacji. Szybki monitoring NBP wskazuje na wzrost liczby przedsiębiorstw planujących zwiększenie zatrudnienia w następnym kwartale. Wskaźnik pozbawiony wahań sezonowych wzrósł z 16,7 do 19,7 pkt. proc.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Kontakt dla mediów:
Dawid Sułkowski
Analityk – zespół makroekonomii
dawid.sulkowski@pie.net.pl
@Dawid_Sulkowski
tel. 48 885 062 001

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę