Pierwszy wzrost realnego wynagrodzenia od niemal roku

20/07/2023

Wzrost wynagrodzeń w czerwcu był silniejszy od inflacji. Oznacza to, że – po blisko roku spadków – płace realne wzrosły. Rynek pracy pozostaje stabilny, lecz słabsza aktywność gospodarcza ogranicza wzrost zatrudnienia.

Wynagrodzenia wzrosły w czerwcu o 11,9% r/r – nieco mniej niż w poprzednich miesiącach. Średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 7335 złotych. Wzrost wynagrodzeń był wyższy od inflacji pierwszy raz od niemal roku – oznacza to zwiększenie się zdolności nabywczej konsumentów. W ciągu ostatniego roku płace realne wzrosły o 0,4%.

Siła nabywcza wynagrodzeń będzie rosnąć w kolejnych miesiącach. Spodziewamy się dwucyfrowego wzrostu wynagrodzeń w bieżącym i przyszłym roku. Jednocześnie prognozujemy spadek inflacji do 9,5 proc. w ostatnim kwartale 2023 i 7,9 średnio w 2024. W takich warunkach ponownie zobaczymy wzrost wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych.

Niemniej sytuacja pracowników jest zróżnicowany między branżami. GUS wskazuje, że najmocniej wzrosły pensje w branży związanej z administrowaniem (16,2%) i w transporcie (14%). Wynagrodzenia obniżyły się w górnictwie (-4,9%), co wynika z innego terminu wypłacania premii okresowych. Płace rosną wolniej w branżach mocniej dotkniętych spowolnieniem gospodarczych, takich jak budownictwo (7,5%). W takich warunkach spadek inflacji jest o tyle pożądany, że zwiększa płace realne równomiernie we wszystkich sektorach gospodarczych. W czerwcu realne wynagrodzenia zwiększyły się w 9 z 15 głównych branż gospodarki.

Zatrudnienie wzrosło o 0,2% r/r – to mniej niż w poprzednich miesiącach i poniżej prognoz. Od początku roku liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się z 6530 do 6512 tys. – rok temu był to wzrost o 37 tys. (z 6460 do 6497 tys.). Słabsza aktywność gospodarcza sprawia, że firmy ograniczają rekrutację. GUS wskazuje na systematyczny spadek popytu na pracę i niższą liczbę nowych ofert pracy od 2022 r. Równocześnie niedobory pracowników widoczne w ubiegłych latrach sprawiają, że sytuacja na rynku pracy pozostaje stabilna, a bezrobocie jest historycznie niskie.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Kontakt dla mediów:
Dawid Sułkowski
Analityk – zespół makroekonomii
dawid.sulkowski@pie.net.pl
@Dawid_Sulkowski
tel. 48 885 062 001

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę