Wzrost wynagrodzeń wolniejszy od inflacji

21/08/2023

Wzrost wynagrodzeń spowolnił w lipcu. Wynagrodzenia rosły nieznacznie wolniej od inflacji. Zatrudnienie pozostaje stabilne. Spowolnienie gospodarcze ogranicza rekrutacje nowych pracowników, jednak nie niesie ze sobą wzrostu bezrobocia.

W lipcu tempo wzrostu wynagrodzeń spadło z 11,9 do 10,4%. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 7,485 złotych. Komentarz GUS wskazuje, że realne wynagrodzenia zwiększyły się w 7 z 15 głównych branż gospodarki. Najszybszy wzrost wynagrodzeń odnotowano w sektorze gastronomii i zakwaterowania (14,4%), niewielkie spadki zaobserwowano w energetyce (-1,2%) oraz górnictwie (-0,3%). Prawdopodobnie wynika on z mniejszej niż przed rokiem skali wypłat nagród i premii.

Lipcowy spadek nastąpił pomimo podwyżki płacy minimalnej. Obecnie wynosi ona 3,600 zł, co stanowi wzrost o 19,6% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Dwukrotna podwyżka płacy minimalnej miała miejsce po raz pierwszy od ponad 20 lat i była podyktowana podwyższoną inflacją.

W najbliższych miesiącach oczekujemy że siła nabywcza konsumentów będzie stopniowo rosnąć. Lipiec jest miesiącem jej niewielkiego spadku (-0,4%). W kolejnych kwartałach trend powinien odwrócić się, na rzecz systematycznych wzrostów. NBP wskazuje, że odsetek przedsiębiorstw planujących w ciągu najbliższych trzech miesięcy podnieść wynagrodzenie wciąż utrzymuje na wysokim poziomie na tle historycznych danych – w III kwartale obniżył się z 46,5 do 38,4%. Oczekujemy, że przez zarówno w 2023 i 2024 r. płace będą rosły w dwucyfrowym tempie – średnio o kolejno 12,3% i 11,7%.

Dynamika zatrudnienia obniżyła się w lipcu z 0,2% do 0,1% r/r. Liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw nieznacznie wzrosła do poziomu 6,513 mln. Spadek zatrudnienia to efekt m.in. ograniczania rekrutacji przez przedsiębiorstwa dotknięte słabszą koniunkturą. Stopa bezrobocia dalej jest na historycznie niskich poziomach, co ogranicza możliwość pozyskiwania nowych pracowników.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Kontakt dla mediów:

Sebastian Sajnóg
Analityk – zespół makroekonomii
Email: sebastian.sajnog@pie.net.pl
Twitter: @BastianSajnog
Telefon. 501 837 748

 

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę