Dalszy spadek inflacji w sierpniu

31/08/2023

Inflacja obniżyła się w sierpniu o kolejne 0,7 pkt. To wynik dalszego spowolnienia wzrostu cen żywności oraz paliw. W nadchodzących miesiącach dezinflacja będzie kontynuowana, choć tempo tego trendu będzie wolniejsze.

Inflacja spadła w sierpniu z 10,8 do 10,1%. W skali miesiąca ceny nie zmieniły się. Od szczytu w lutym inflacji spadła o łącznie 8,3 punktu procentowego. To głównie efekt spadku cen paliw – te są o 6,1 proc. tańsze niż przed rokiem. Zwalnia również tempo wzrostu cen żywności i energii. Rachunki są dziś średnio droższe o 13,9% niż rok temu. To jednak o 2,8 pkt procentowy mniej niż w czerwcu, Podobnie za zakupy spożywcze płacimy dzisiaj o 12,9% więcej niż w lipcu 2022 r. Podobne porównanie w czerwcu wskazałoby na wzrost o 15,7%. W końcu maleje tzw. inflacja bazowa – w sierpniu spadła z 10,6 do 10,0%.

Dostrzegamy szanse, że finalny odczyt zrewidowany zostanie w dół. GUS wskazuje brak zmian cen energii w stosunku do lipca. Faktycznie ceny elektryczności efektywnie obniżyło podniesienie progu zamrożenia cen dla gospodarstw domowych. Regulacje mogą zostać uwzględnione w finalnym odczycie lub we wrześniu.

Inflacja będzie obniżać się w nadchodzących miesiącach, jednak tempo spadku będzie wyraźnie mniejsze. We wrześniu wskaźnik spadnie poniżej 10% – wzrost cen ropy naftowej oraz zbóż na rynkach żywnościowych będą ograniczać impet spowolnienia. Badania koniunktury konsumenckiej GUS wskazują, w sierpniu oczekiwania inflacyjne ponownie zmalały. Obecnie osiągają poziom 11,1, co jest jednym z lepszych wyników w ciągu ostatnich pięciu lat.

W 2024 roku inflacja będzie się utrzymywać na wysokich poziomach – prognozujemy, że średnio w roku wyniesie ona 7,9%. Spadek inflacji w kierunku celu NBP 2,5%. będzie postępował stopniowo i będzie rozciągnięty w czasie.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Kontakt dla mediów:
Sebastian Sajnóg
Analityk – zespół makroekonomii
Email: sebastian.sajnog@pie.net.pl
Twitter: @BastianSajnog
Telefon. 501 837 748

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę