Ładowanie Wydarzenia

Dyskryminacja ze względu na wiek na polskim rynku pracy

Opublikowano: 18/02/2022

Polski Instytut Ekonomiczny zaprasza na prezentację raportu "Dyskryminacja ze względu na wiek na polskim rynku pracy - diagnoza" oraz towarzyszącą jej dyskusję ekspercką.

W raporcie prezentujemy wyniki badania eksperymentalnego i badań ilościowo-jakościowych. Wskazują one na to, że na polskim rynku pracy występuje dyskryminacja ze względu na wiek, ale nie jest ona właściwie identyfikowana przez osoby dyskryminowane, a jej źródłem nie musi być świadoma kalkulacja, lecz raczej nieuświadomione stereotypowe myślenie.

Przeprowadzone badanie eksperymentalne pokazało, że w procesach rekrutacyjnych w Polsce młodsi kandydaci częściej otrzymywali zaproszenie do kolejnych etapów naboru do pracy, niezależnie od płci, miejsca poszukiwania pracy czy doświadczenia zawodowego

Raport zaprezentowała Agnieszka Wincewicz-Price, kierowniczka zespołu ekonomii behawioralnej PIE.

W dyskusji wzięła udział Patrycja Załuska, ekspertka rynku pracy, akredytowany coach (ACC ICF).

Moderatorem dyskusji był Radosław Zyzik, analityk zespołu ekonomii behawioralnej PIE.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę