Pogorszenie nastrojów w krajowym przemyśle

01/08/2023

Sentyment w krajowym przemyśle pogorszył się w sierpniu. Większy pesymizm widoczny jest praktycznie w całej Europie. Prognozujemy poprawę aktywności przemysłu w drugiej połowie roku, wzrost będzie jednak umiarkowany.

Indeks PMI spadł w sierpniu z 45,1 do 43,5 pkt. Od czternastu miesięcy wskaźnik utrzymuje się poniżej poziomu 50 punktów, oznaczającego spadek aktywności. Wyniki w Polsce są zbliżone do pozostałych państw Unii Europejskiej. W strefie euro indeks kształtuje się na poziomie 42,7 pkt. W Niemczech spadł do 38,8 pkt, co stanowi najniższy poziom od zamrożenia aktywności w pandemii.

Komentarz S&P wskazuje, że firmy wciąż raportują słaby popyt zarówno w kraju, jak i za granicą. W konsekwencji przedsiębiorcy deklarują ograniczanie mocy przerobowych i produkcji. Tą tendencje widać już w danych GUS – w czerwcu wartość nowych zamówień były niższa o 5,1% niż przed rokiem. Spadek po części związany jest z wysokim punktem odniesienia – rok temu aktywność pozostawała wysoka. Ocena zatrudnienia również pogorszyła się szósty miesiąc z rzędu.

Kolejne miesiące przyniosą lekką poprawę wyników przemysłu. Ceny producenta PPI od lipca rozpoczną okres deflacji zarówno w kraju i za granicą. Dodatkowo siła nabywcza konsumentów stopniowo odbudowuje się. Oba czynniki powodować będą wzrost popytu, co sprzyja wyjściu z dołka. Spodziewamy się, że tempo wzrostu PKB będą lepsze w trzecim i czwartym kwartale – kolejno 1,1% oraz 1,5%. Roczny wzrost PKB wyniesie 0,7%. Ekonomiści ankietowani w ramach Focus Economics bardziej pozytywnie oceniają perspektywy gospodarki, prognozując wzrost rzędu 1,0% w 2023 roku.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

 

Kontakt dla mediów:

Sebastian Sajnóg
Analityk – zespół makroekonomii
Email: sebastian.sajnog@pie.net.pl
Twitter: @BastianSajnog  

Telefon. 501 837 748

 

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę