RPP zaskakuje dużą obniżką stóp

06/09/2023

RPP mocno obniżyła stopy procentowe. Spodziewamy się, że to ostatnia taka decyzja w tym roku. Kolejne obniżki nastąpią w 2024. Prognozujemy, że do końca przyszłego roku stopy spadną w okolice 5,25%.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 0,75 pkt. Główna stopa NBP wynosi obecnie 6,0%. Duża skala obniżek zaskakuje. Spodziewamy się, że to ostatnia taka decyzja w tym roku. Kolejne zmiany prognozujemy dopiero w 2024 r.

RPP decydując o stopach procentowych będzie uwzględniać wysokość inflacji oraz stan koniunktury gospodarczej – oba czynniki dają przeciwstawne sygnały. O ile dotychczasowy spadek inflacji był szybki to obecnie wchodzimy w okres wolniejszych zmian. Duża niepewność towarzyszy szczególnie cenom energii – ropa naftowa drożeje po decyzjach OPEC+, także rynek gazu jest rozchwiany mimo dużego zapełnienia magazynów. W takich warunkach przestrzeń do obniżania stóp jest mała. Z drugiej strony otoczenie zewnętrzne jest coraz trudniejsze – spowolnienie gospodarcze w Niemczech i Chinach to argumenty przeciwko restrykcyjnej polityce pieniężnej. Zapewne był to jeden z czynników jakie RPP brała pod uwagę obniżając stopy.

Obniżki będą kontynuowane w 2024. Dziś nawet bardziej pesymistyczne prognozy wskazują na inflację rzędu 5-6% na koniec przyszłego roku. W takich warunkach bieżący poziom stóp będzie wysoki w II połowie roku. Dlatego spodziewamy się kontynuacji obniżek – na koniec 2024 roku stopy spadną do ok. 5,25%.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

 

Kontakt dla mediów:

Jakub Rybacki
Analityk – zespół makroekonomii
jakub.rybacki@pie.net.pl
@jakubrybacki2
tel. 48 512 275 365

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę