Sprzedaż: Spadek w sprzedaży detalicznej oraz budownictwie

24/04/2023

Sprzedaż detaliczna spadła drugi miesiąc z rzędu. To efekt spadku realnych wynagrodzeń oraz odpływu części uchodźców z Ukrainy. Spadek inflacji wspierać będzie odbicie konsumpcji pod koniec roku.

Dynamika sprzedaży detalicznej spadła w marcu z 5,0% do 7,3%, poniżej prognoz rynkowych. To drugi miesiąc z ujemnym odczytem. GUS wskazuje wzrost obrotów odzieżą (+1,7%) i mocny spadek sprzedaży paliw (-20,7%).

Wysoka inflacja i spadek realnych wynagrodzeń ograniczają zdolności nabywcze wynagrodzeń. Konsumenci rezygnowali przede wszystkim z zakupów dóbr trwałych. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na niski wynik jest wysoki punkt odniesienia z zeszłego roku – w marcu zeszłego roku do Polski napłynęła największa liczba uchodźców wojennych z Ukrainy. Ich obecność mocno podbiła wyniki w zeszłym roku. Obecnie jednak skala wydatków „uchodźczych” jest mniejsza, a część z nich opuściła terytorium Polski. Automatycznie pogłębia to spadek sprzedaży w porównaniu do zeszłego roku.

Stopniowy spadek inflacji i poprawa sytuacji budżetowych gospodarstw domowych na skutek wciąż wysokiego wzrostu pensji będzie powodować powolne ożywienie konsumpcji w drugiej połowie roku. W najbliższych miesiącach dynamika może jednak pozostać ujemna ze względu na efekt uchodźców.

Produkcja budowlana spadła o 1,5 %. Obserwujemy wysoką aktywność przy budowanie obiektów inżynierii cywilnej (+9,5%) przy słabych wynikach w budowie domów i mieszkań (-10,5%). W kolejnych miesiącach dalej najsłabszą koniunkturę będziemy obserwować w budowie domów przy umiarkowanych wynikach ogółem. Podwyżki stóp procentowych zmniejszyły zdolność kredytową konsumentów, studząc tym samym sektor budownictwa mieszkaniowego. BIK informuje, że w marcu wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe była mniejsza o 57,6%. Spadek popytu sprawia, że obecnie deweloperzy przede wszystkim finalizują wcześniej rozpoczęte inwestycje. GUS wskazuje, że liczba nowych pozwoleń na budowę w lutym była mniejsza o 36%.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

 

Kontakt dla mediów:
Sebastian Sajnóg
Analityk – zespół makroekonomii
Email: sebastian.sajnog@pie.net.pl
Twitter: @BastianSajnog
Telefon. 501 837 748

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę