Stopy procentowe bez zmian

08/11/2023

RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian - główna stopa NBP wynosi obecnie 5,75%. W najnowszej projekcji zarówno wzrost gospodarczy jak i inflacja zostały zrewidowane w dół. Cel inflacyjny NBP osiągnie najwcześniej w 2025 r.

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Stopa referencyjna NBP wyniesie 5,75%. Przyszłe decyzje będą zależne od napływających danych ekonomicznych oraz zachowania głównych banków centralnych. Bieżący poziom stóp jest zbliżony do Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Te w najbliższych miesiącach utrzymują stopy bez zmian, co ogranicza pole do działania NBP.

Dlatego spodziewamy się utrzymania pauzy w cyklu obniżek. Odbicie inflacji na przełomie roku zapewne skłoni RPP do wstrzymania się z dalszym cięciem stóp. Oczekujemy, że w ocenie rady przestrzeń dla kontynowanie cyklu pojawi się bliżej II połowy 2024 roku. Prognozujemy, że do IV kwartału 2024 r. stopa NBP spadnie do 5%.

Taki obraz wspierają najnowsze prognozy inflacji i wzrostu gospodarczego. Analitycy banku wprawdzie zrewidowali w dół prognozy inflacji, wciąż jednak wskazują, że cel banku zostanie osiągnięty najwcześniej w 2025 roku. Prognoza inflacji na 2023 rok została obniżona z 11,9% do 11,4%. W 2024 roku średnioroczna inflacja ma wynieść 4,7%. W lipcu bank prognozował 5,3%.

Rewizje prognoz związane są ze spadkiem liczby przedsiębiorstw podwyższających ceny oraz mniejszą presją płacowej. Badanie „Szybki Monitoring NBP” wskazuje, że tylko 25,3% firm planuje podwyżki płac, co jest najniższym odsetkiem od trzech lat. Zmiany na rynku pracy będą sprzyjać dalszemu spowolnieniu inflacji, choć proces ten będzie przebiegał wolniej niż dotychczas. Niższa presja płacowa zrekompensuje efekty dokonanych obniżek stóp procentowych.

Głównym zagrożeniem dla scenariusza zarysowanego przez NBP jest spowolnienie gospodarcze. W pierwszej połowie roku okazało się ono głębsze niż przewidywano. Analitycy NBP zrewidowali prognozy wzrostu PKB w 2023 r. z 0,6% do 0,3%. W przyszłym roku oczekują odbicia do 2,9%. Słabsze wyniki będą jednak argumentem za kontynuowaniem obniżek.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Kontakt dla mediów:
Sebastian Sajnóg
Analityk – zespół makroekonomii
Email: sebastian.sajnog@pie.net.pl
Twitter: @BastianSajnog
Telefon. 501 837 748

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę