• 1 maja 2022 r. minie 18 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W tym czasie polskie PKB per capita wzrosło w ujęciu realnym o 85 proc. Dzięki akcesji średnioroczny wzrost gospodarczy był wyższy o 1,04 pkt. proc., napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych o 4,07 proc., a wartość eksportu o 3,2 proc. Korzyści z przynależności do UE odczuwa zdecydowana większość Polaków. 80 proc. z nich docenia korzyści ekonomiczne z członkostwa w UE, 82 proc. dostrzega poprawę sytuacji na rynku pracy, a 79 proc. twierdzi, że wejście do UE poprawiło ich standard życia. 60 proc. osób w wieku 18-29 lat określa siebie jako Europejczyków, a 61 proc. deklaruje obronę kraju w razie wojny. Prawie 28 proc. młodych Polaków deklaruje też emigrację w razie Polexitu – wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Pokolenie Unii Europejskiej”. 

  60 procent młodych Polaków czuje się Europejczykami i broniłoby kraju w razie wojny
 • Tylko 2 proc. spośród 400 tysięcy osób autystycznych  w Polsce pracuje – wynika z raportu „Droga do otwarcia rynku pracy w Polsce dla osób autystycznych”, przygotowanego przez Fundację JiM we współpracy z Polskim Instytutem Ekonomicznym.  Średni współczynnik aktywności zawodowej autystów  jest w Polsce aż pięciokrotnie niższy niż średnio w Unii Europejskiej.  Większa dostępność rynku pracy dla osób autystycznych mogłaby przynieść nie tylko korzyści w postaci większego uczestnictwa tych osób w życiu społecznym, ale oznaczałaby wymierny zysk w postaci dodatkowych 12 mld zł rocznie dla Skarbu Państwa – twierdzą autorzy raportu.

  Wzrost aktywności zawodowej osób autystycznych przyniósłby państwu wpływy rzędu nawet 12 mld zł rocznie
 • Krzysztof Kutwa, „Dziennik Gazeta Prawna”: Rząd Holandii w 2015 r. przeprowadził gruntowną reformę finansowania szkolnictwa wyższego. Zlikwidowano powszechną dotację dla studentów i zastąpiono ją niskooprocentowaną pożyczką. Zmiana podniosła koszt czteroletnich studiów licencjackich o ok. 1/3, do 14 tys. euro.

  Ucieczka do zawodówek
 • Krzysztof Kutwa, „Rzeczpospolita”: Gdy oczekuje się, że popyt na pracę będzie niski, zachęca to rodziców nieelitarnych do wyboru innych wartości niż elitarni, a to jeszcze bardziej ogranicza mobilność społeczną.

  Posłuszni biedni i elita niezależnych
 • Krzysztof Kutwa, „Obserwator Finansowy”: Zadanie intelektualne brzmi: na ile realistyczne jest efektywne pogodzenie presji na ograniczanie deficytu i stabilizację poziomu długu publicznego z presją zrównoważonego wzrostu dobrobytu i szczęścia społeczeństw zróżnicowanych regionalnie?

  Na kursie (bez)kolizyjnym z dalszą poprawą jakości życia
 • Krzysztof Kutwa, „Forbes”: Chociaż bogatsze kraje nadal przodują w globalnych innowacjach, to państwa o średnich dochodach – szczególnie w Azji – robią imponujące postępy. Od 2011 r. to Szwajcaria jest światowym liderem pod względem innowacyjności.

  Kraje, które przodują w innowacyjnym wyścigu
 • Krzysztof Kutwa, „Obserwator Finansowy”: W cyklu całego życia zawodowego średnio obniżone zarobki Europejczyka sięgną niemal 30 tysięcy euro, wielkość szacowanych strat w skali UE może wynieść 6,2 tryliona euro.

  COVID-19 to mniejszy zwrot z inwestycji w edukację
 • Krzysztof Kutwa, „Money.pl”: Umowy zlecenia to powszechny w Polsce sposób na obniżenie tak zwanego klina podatkowego. Czy więc propozycja – swoją drogą wcale nie taka nowa – oskładkowania umów cywilnoprawnych to właściwa odpowiedź na potrzeby rynku pracy?

  Czy warto oskładkować umowy zlecenia?
 • Krzysztof Kutwa, „Obserwator Finansowy”: Aż o 2,1 mln osób skurczyła się od 2004 r. populacja krajów „nowej” Unii. Przez 16 lat 80,4 mln obywateli EWŚ wyjeżdżało do UE-15 w poszukiwaniu lepszego jutra. Efekt jest taki, że na migracjach biedniejszej części UE bogacą się majętni – demograficznie i ekonomicznie.

  Wielki Exodus Europy Środkowo-Wschodniej
 • Krzysztof Kutwa, „Money.pl”: Pogoń za rentą napędza inflację warzyw i owoców. Decydenci powinni mieć świadomość nie tylko krótkoterminowych korzyści, ale i potencjalnych dysfunkcji, które może wyrządzać nierozważne udzielanie wsparcia rolnictwu. Dobrze, aby także i Kowalski był świadomy, że jego własne środki finansowe przekazane poprzez podatki, pogłębiają problem drożyzny żywności.

  Ukryte koszty subsydiów dla rolnictwa. Ile z podatków dopłacamy do drożyzny?
 • Krzysztof Kutwa: Polityka spójności to polityka wzrostu, a nie redystrybucji. Jeśli wiodące narzędzie stymulacji konkurencyjności i zrównoważonego dobrobytu stanie się po 2020 r. programem socjalnym dla ratowania wybranych gospodarek, kryzys solidarności w UE na pewno się pogłębi.

  Kryzys solidarności w UE na pewno się pogłębi
 • Krzysztof Kutwa: Gdy w Unii rośnie grupa pracujących w weekendy, w Polsce coraz więcej osób wtedy odpoczywa. Gorzej już u nas z możliwością pozwolenia sobie na chociaż tydzień urlopu w ciągu całego roku – wynika z danych Eurostatu. Co istotne, brak wolnego, to dla gospodarki strata dziesiątków miliardów złotych.

  Gospodarka oparta na wolnym od pracy