Zaskakująca nadwyżka w handlu międzynarodowym za styczeń 2023 r.

16/03/2023

Polska zanotowała nadwyżkę w handlu międzynarodowym w styczniu. To prawdopodobnie jednak chwilowy trend. Spowolnienie gospodarcze w Europie oznacza mniejszy wzrost eksportu. W efekcie ciężko liczyć na znaczącą poprawę w dłuższym okresie.

Saldo obrotów bieżących zamknęło się nadwyżką w styczniu w wysokości 1,4 mld EUR. To lepszy wyniku niż w grudniu o 4 mld, a także lepszy niż przed rokiem (o 2,5 mld). Łącznie w przeciągu ostatnich 12 miesięcy dalej obserwujemy deficyt rzędu 2,9% PKB. Wyniki poprawia stabilna nadwyżka w eksporcie usług – w styczniu wyniosła 3,3 mld EUR. NBP wskazuje także na poprawę eksportu w motoryzacji, w szczególności w sprzedaży części samochodowych.

Spodziewamy się, że nadwyżka ponownie przejdzie w deficyt się w następnych kwartałach, lecz jego poziom będzie się stopniowo zmniejszał. W styczniu eksport wzrósł o 10.9%, a import o 3.1%. To znacząco niższe wyniki niż w zeszłym roku, kiedy średni wzrost sięgnął kolejno 30% i 20%. Spowolnienie gospodarcze w Unii Europejskiej przełoży się na wyniki handlu. W styczniu eksport do Niemiec wzrósł o 7,5% – mniej niż do innych partnerów gospodarczych.

Deficyt w Polsce pozostaje umiarkowany na tle regionu. Czechy, Węgry i Słowacja osiągają zdecydowanie słabsze wyniki. W 2022 roku deficyt w tych krajach wyniósł kolejno 5,6, 7,4 i 8,1% PKB. W Polsce było to jedynie 3,1%. Każde z państw boryka się z konsekwencjami importu droższej energii, jednak sytuacja powoli zaczyna się stabilizować. Po spadkach cen surowców energetycznych na rynkach globalnych, analitycy zakładają widoczną poprawę w bieżącym i przyszłym roku.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Kontakt dla mediów:
Dawid Sułkowski
Analityk – zespół makroekonomii
dawid.sulkowski@pie.net.pl
Twitter: @Dawid_Sulkowski
tel. 48 885 062 001

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę