Czerwiec z lekką poprawą w przemyśle

20/07/2023

Produkcja w przemyśle lekko wzrosła w czerwcu ze względu na lepsze wyniki branży motoryzacyjnej. Badania koniunktury sugerują jednak utrzymanie słabszych wyników w kolejnych miesiącach.

Produkcja przemysłowa spadła w czerwcu o 1,4% r/r, nieco mniej niż wskazywały prognozy rynkowe (-1,6%). Wskaźnik roczny poprawił się zauważalnie – w maju spadek sięgał 3,2%. Aktywność była lepsza niż w maju, a dodatkowo pomogły efekty statystyczne. GUS wskazuje, że produkcja spadła w 22 z 34 podstawowych działów przemysłu. Najlepsze wyniki obserwujemy w motoryzacyjnej (+19,7%), elektrycznej (+9,7%) oraz maszynowej (+7,4%). Komentarz GUS wskazuje, że najsłabiej radziły sobie branże chemiczna (-20,4%), drewniana (-17,8%) i metalowa (12,9%).

Badania koniunktury Komisji Europejskiej sugerują, że w następnych miesiącach wyniki będą słabe. Firmy zwracają uwagę na niedobór nowych zamówień – ocena obniżyła się w ciągu roku o 6,4 pkt. do poziomów typowych dla spowolnienia gospodarczego, takiego jak w latach 2010-2012. Przedsiębiorstwa posiadają dodatkowo wciąż niesprzedane zapasy z poprzednich kwartałów, co dodatkowo ogranicza nową produkcję. W takich warunkach bodźce do zwiększenia aktywności są małe – zobaczymy jednak poprawę wskaźników rocznych ze względu na efekty statystyczne. Oceny koniunktury wskazują, że w najsłabszej kondycji są firmy w przemyśle papierniczym i produkcji metali. W najbliższych miesiącach mogą osłabnąć także obecnie korzystne wyniki motoryzacji.

Anemiczne wyniki przemysłu mają dwa źródła. Pierwszym z nich są jest słaba koniunktura globalnie. Od dwóch kwartałów strefa euro znajduje się w stanie stagnacji – PKB notuje tam lekkie spadki. Polskie firmy są dostawcami dóbr i komponentów na rynki zachodnie – słabe wyniki tam w naturalny sposób przekładają się na niższe wyniki polskiego przemysłu. Drugim powodem są echa pandemii Covid-19. W 2020 r. spadła konsumpcja usług, a dużo większą rolę odgrywały zakupy towarów i dóbr trwałych, co poprawiało wyniki przemysłu. Obecnie obserwujemy odwracanie się tego procesu – skutkiem są lepsze wyniki sektorów usługowych oraz dodatkowe osłabienie w przemyśle.

Inflacja PPI spadła z 3,1 do zaledwie 0,5%r/r. Szybki spadek wskaźnika to bezpośredni efekt słabej koniunktury w globalnym przemyśle, w tym stabilizacji cen surowców. Dodatkowo pomaga umocnienie złotego względem dolara o ponad 14,7% w ciągu roku. Pozytywnym efektem tych zmian będzie mniejszy wzrost cen detalicznych towarów tj. elektronika czy meble.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce. 

Kontakt dla mediów:
Marcin Klucznik
Analityk – zespół makroekonomii
Email: marcin.klucznik@pie.net.pl
twitter: @MarcinKlucznik
tel: 503 457 274

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę