Wydarzenia – ostatnio zakończone

Kształtowanie marż w polskich przedsiębiorstwach w 2022 r.

Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku ul. Warszawska 63, Białystok

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym nt. „Kształtowanie marż w polskich przedsiębiorstwach w 2022 r.", organizowanym przez Katedrę Nauk o Przedsiębiorstwie Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku i Polski Instytut Ekonomiczny.