Tylko co szósty nauczyciel był przygotowany do nauczania zdalnego

Cyfrowe wyzwania stojące przed polską edukacją

Opublikowano: 23/02/2020

Aż 85 proc. nauczycieli deklaruje brak doświadczenia w wykorzystywaniu narzędzi nauki zdalnej, a zaledwie 5 proc. z nich określa swoje umiejętności w tym zakresie jako bardzo dobre.

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę