Indeks PMI: Słabe oceny aktywności w przemyśle

02/05/2023

Indeks PMI głęboko spadł w kwietniu z uwagi na słabe oceny bieżącej aktywności. Chociaż produkcja faktyczne jest niższa niż przed rokiem, to jednak wielkość portfela zleceń zaczyna poprawiać się po bardzo słabym początku roku.

Indeks PMI obniżył się w kwietniu z 48,3 do 46,6 pkt. Taki wynik jest słabszy od rynkowych prognoz, chociaż wpisuje się w tendencje widoczne w Europie. Komentarz S&P wskazuje, że bieżąca aktywność przemysłu jest dużo słabsza – znacznie pogorszyły się zarówno oceny produkcji i zamówień.

Pozostałe badania koniunktury są mniej pesymistycznie względem oceny przyszłych zamówień. Dane GUS wskazują, że liczba nowych zleceń wzrosła w marcu o 8%r/r po słabym początku roku. Także według badania MIK Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Banku Gospodarstwa Krajowego spada liczba firm, które raportują kurczenie się portfela zamówień – od stycznia odsetek zmalał z 44 do 32%. W takich warunkach produkcja przemysłowa ponownie zacznie rosnąć w horyzoncie najbliższych 2-3 miesięcy.

Spadek aktywności przemysłu przyczynia się do obniżania się oczekiwań inflacyjnych. Przedsiębiorstwa przemysłowe w państwach Europy Środkowej deklarują, że częstotliwość podwyżek cen będzie podobna do tej z szczytów standardowych cykli ekonomicznych. Sugeruje to spadek inflacji bazowej w II połowie roku.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Kontakt dla mediów:
Jakub Rybacki
Analityk – zespół makroekonomii
jakub.rybacki@pie.net.pl
@jakubrybacki2
tel. 48 512 275 365

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę