Krajowy rynek pracy pozostaje stabilny

22/05/2023

Wzrost zatrudnienia spowolnił w kwietniu. Równocześnie wynagrodzenia stale rosną w dwucyfrowym tempie, chociaż ich siła nabywcza wciąż maleje. Przewidujemy, że trend ten odwróci się w drugiej połowie roku wraz ze spadkiem inflacji.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu wzrosło o 0,4%. W marcu było to 0,5%. Liczba osób zatrudnionych znajduje się obecnie na historycznie najwyższym poziomie. Spowolnienie gospodarcze zahamuje przestrzeń do dalszych wzrostów. W kolejnych miesiącach zobaczymy stabilizację zatrudnienia na ubiegłorocznych poziomach. Będzie to związane także z efektem bazy statystycznej – w 2022 r. znacznie rosło zatrudnienie uchodźców z Ukrainy, podczas gdy obecnie obserwujemy jego spadek.

Tempo wzrostu wynagrodzeń spowolniło w kwietniu z 12,6% do 12,1%. To kolejny miesiąc, kiedy wynagrodzenia rosną wolniej od inflacji – ta wyniosła 14,7%. Różnica jest jednak coraz mniejsza. Wraz z dalszym spadkiem inflacji w wakacje, wynagrodzenia będą rosnąć szybciej niż ceny. Oznacza to, że siła nabywcza pensji ponownie zacznie rosnąć.

W kolejnych miesiącach wzrost wynagrodzeń prawdopodobnie będzie niższy. NBP wskazuje, że podwyżki w horyzoncie kolejnych trzech miesięcy planuje wciąż 46,5% przedsiębiorstw. Rok temu było to 48,1%. W rezultacie tempo wzrostu wynagrodzeń w kolejnych miesiącach oscylować będzie w okolicach 10%.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Kontakt dla mediów:

Sebastian Sajnóg
Analityk – zespół makroekonomii
Email: sebastian.sajnog@pie.net.pl
Twitter: @BastianSajnog
Telefon. 501 837 748

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę