Liczba nowych firm stabilna. Spadek liczby zamkniętych działalności

10/03/2023

Spowolnienie gospodarcze jak dotychczas ma niewielki wpływ na liczbę zakładanych przedsiębiorstw. Utrudnia jednak rozwój firmom, co widać w mniejszej liczbie założonych spółek. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw wciąż jest bezpieczna – liczba zamkniętych firm jest mała.

W lutym działalność rozpoczęło ponad 30 tys. nowych przedsiębiorstw. To podobna wielkość jak na początku 2022 roku. Głównie zakładane są jednoosobowe działalności gospodarcze – jest ich o 2,4 proc. więcej niż rok temu. Spowolnienie utrudnia rozwój większych przedsiębiorstw. Liczba stworzonych spółek jest o ponad 16 proc. mniejsza niż w  2022  r. Głęboki spadek po części związany jest jednak z punktem odniesienia – w ubiegłym roku więcej firm niż zazwyczaj zmieniło stan prawny swojej działalności po reformach podatkowych.

Skala otwierania nowych działalności różni się istotnie między branżami. Najsilniejszy wzrost następuje w usługach – liczba pośredników finansowych oraz działalności rekreacyjnych rośnie w dwucyfrowym tempie. Po słabym IV kwartale odbija kondycja budownictwa, chociaż wyniki są słabsze niż w 2022 r. Problemy wciąż mają za to firmy energochłonne – w przemyśle obserwujemy stagnację, a w sektorze energetycznym spadek liczby nowych biznesów.

Liczba zamykanych firm pozostaje podobna jak w ubiegłych latach. W lutym działalność zakończyło 18,2 tys. podmiotów. To o prawie 3% mniej niż w 2022 r. Większa liczba zamykanych działalności widoczna jest jednak w przemyśle czy budownictwie. W przypadku tych sektorów działalność kończy o kolejno 8% i 9,6% więcej przedsiębiorstw niż rok temu. W kolejnych miesiącach kondycja tych branż prawdopodobnie dalej będzie słabsza na tle gospodarki.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

 

Kontakt dla mediów:
Jakub Rybacki
Analityk – zespół makroekonomii
jakub.rybacki@pie.net.pl
tel. 48 512 275 365

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę