Mediana płac rośnie najszybciej od dekady

Andrzej Kubisiak

Opublikowano: 22/11/2019

Andrzej Kubisiak: Z najnowszych danych GUS wynika, że w październiku 2018 roku mediana płac w polskiej gospodarce wyniosła 4094,98 zł brutto. To wynik o 584,31 zł wyższy niż w październiku 2016 r., a to oznacza wzrost o 16,6 proc.

Jest to najszybsza dynamika poprawy tego wskaźnika od 2008 roku i szybszy wzrost niż w przypadku średniego wynagrodzenia, które wzrosło o 15,1 proc.

Dobra koniunktura na rynku, którą obserwowaliśmy w ostatnich latach, przełożyła się na najszybszy w ostatniej dekadzie wzrost mediany wynagrodzeń. Należy jednak podkreślić, że relacja mediany do średniej wynagrodzeń nie uległa większym modyfikacjom i nadal sięga ok. 80 proc. Obecny odczyt pokazał natomiast, że średnie wynagrodzenie na przestrzeni 2016 i 2018 roku rosło z niższą dynamiką niż w przypadku mediany wynagrodzeń. Oznacza to przyspieszenie wzrostu płac na niżej płatnych stanowiskach. To z kolei stanowi potwierdzenie tezy o konkurencji na rynku pracy o niewykwalifikowane kadry, co jest efektem czynników podażowych – komentuje Andrzej Kubisiak, ekspert rynku pracy z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Różnice płacowe kobiet i mężczyzn

Niemal 2/3 Polaków osiąga poziom wynagrodzeń równy lub mniejszy od średniego wynagrodzenia, a więc od kwoty 5003,78 zł brutto. Co ciekawe, mężczyźni osiągnęli przeciętne wynagrodzenie o 8,9 proc. (443,46 zł) wyższe od średniego, a kobiety ‒ niższe o 9,2 proc. (o 460,42 zł). Nie powinniśmy jednak wyciągać z tych wyliczeń pochopnych wniosków. Wśród osób osiągających najniższe wynagrodzenia (co najwyżej 2224,17 zł brutto) przeważają bowiem mężczyźni. Co więcej, to kobiety dominują w piątym decylu, a więc częściej zarabiają kwoty przybliżone do mediany wynagrodzeń niż mężczyźni. To, co wpływa jednak na wyższą średnią płacę, to ich dwukrotnie większy udział  w decylu dziewiątym, czyli wśród osób zarabiających powyżej 8239,84 zł brutto – podsumowuje Andrzej Kubisiak.

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę