Mniejsza liczba nowych działalności w sierpniu

11/09/2023

Spowolnienie utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej. Sytuacja pozostaje stosunkowo stabilna, a liczba firm zawieszających lub wyrejestrowujących działalność rośnie tylko nieznacznie. Wychodzenie z dołka koniunktury wspierać będzie poprawę sytuacji w kolejnych kwartałach.

W sierpniu przedsiębiorcy zarejestrowali 31,9 tys. nowych działalności – to o 1,4% mniej niż rok temu. Osłabienie dotyczy głownie jednoosobowych działalności, które stanowią ponad 80% nowych firm. Liczba takich firm maleje – w sierpniu założono ich 4,4% mniej niż przed rokiem.

Pozytywnym sygnałem jest fakt, że rośnie liczba większych podmiotów. Przedsiębiorcy częściej niż przed rokiem decydują się na zakładanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek handlowych. Wzrost w tym grupach wynosił odpowiednio 14,5% i 12,7%. Skala tych wzrostów jest wyraźnie większa niż średnio z ostatnich 5 lat

Rośnie liczba podmiotów zawieszających działalność. W sierpniu zawiesiło ją 9,3 tys. osób, co stanowi wzrost o 7,5%. Najczęściej są to osoby z sektora budowlanego oraz branży HoReCa. Liczba zawieszanych działalności wynosi odpowiednio 2,0 i 1,7 tys. To jednak podobny wynik jak 2022 r. Osłabienie dotyczy głównie sektora usług. Liczba zawieszanych działalności najmocniej rośnie w: handlu (42,8%), informacji i komunikacji (37,8%), oraz pozostałej działalności usługowej (11,5%).

Oczekujemy, że liczba nowych działalności będzie rosnąć. Przewidujemy, że sytuacja przedsiębiorstw w kolejnych kwartałach polepszy się. Będzie to efekt ożywienia aktywności gospodarczej oraz poprawy sytuacji finansowej gospodarstw domowych.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Kontakt dla mediów:
Sebastian Sajnóg
Analityk – zespół makroekonomii
Email: sebastian.sajnog@pie.net.pl
Twitter: @BastianSajnog
Telefon. 501 837 748

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę