Strona główna » Nadwyżka obrotów bieżących w kwietniu

Nadwyżka obrotów bieżących w kwietniu

15/05/2023

Nadwyżka Polski w handlu międzynarodowym znacząco wzrosła w I kwartale, chociaż największy wpływ miał popytu na importowane dobra. Odbicie konsumpcji w II połowie roku pogorszy te wyniki, ale saldo obrotów bieżących wciąż będzie pozytywnie wyróżniać się na tle regionu.

Saldo obrotów bieżących zamknęło się w marcu nadwyżką 1,6 mld EUR. Poprawa bilansu związana jest z lepszymi wynikami w handlu towarami. Osłabienie konsumpcji gospodarstw domowych spowodowało spadek importu, podczas gdy eksport wciąż notuje wzrost. W marcu było to 15,5%. Wciąż szybko rośnie także wolumen handlu usługami, a wraz z nim nadwyżki i na tym koncie.

Nadchodzące miesiące również przyniosą dobre wyniki. Wielkość portfela zamówień firm eksportowych rośnie dużo szybciej od podmiotów działających wyłącznie kraju, a popyt na importowane dobra trwałe wciąż jest niski. Prawdopodobnie zmniejszy się też deficyt na kontach związanych z dochodami. Będzie to jednak skutek uboczny pogorszenia się wyników przedsiębiorstw niefinansowych. Te spowoduje mniejszy odpływ dywidend z kraju.

Dopiero ożywienie aktywności w II połowie roku pogorszy saldo handlu międzynarodowego. Bieżące prognozy rynkowe wskazują, że deficyt Polski powinien sięgać ok 1,5% PKB. Taka wielkość będzie mała na tle regionu Europy Środowej i dużo lepsza niż w 2022 roku. To czynnik. który długofalowo wspiera silnego złotego.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

 

Kontakt dla mediów:

Jakub Rybacki
Analityk – zespół makroekonomii
jakub.rybacki@pie.net.pl
@jakubrybacki2
tel. 48 512 275 365

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę