Numer 11/2023, 16 marca 2023 r.

Opublikowano: 16/03/2023

  • Fundusze pozabudżetowe coraz częściej finansują wydatki publiczne
  • Stabilna kondycja mikrofirm w czasach niepewności
  • Zmiany w rezerwach walutowych banków centralnych jako skutek trwającego kryzysu
  • Związki zawodowe zwiększają presję płacową
  • Wartość globalnego rynku małych modułowych reaktorów jądrowych może przekroczyć 454 mld EUR w 2035 r.
  • Strach przed automatyzacją skłania pracowników do zrzeszania się w związki zawodowe
  • Koniec z ukrytymi opłatami za towary i usługi?
For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę