Numer 23/2023, 9 czerwca 2023 r.

Opublikowano: 09/06/2023

  • Bezrobocie w Polsce rekordowo niskie, ale koszty pracy wysokie
  • Banki centralne świata coraz mocniej angażują się w prace nad cyfrowymi walutami
  • Niewystarczające inwestycje w sieci przesyłowe mogą zagrozić realizacji globalnych celów klimatycznych
  • Zielona transformacja UE jest uzależniona od importu surowców o dużym koszcie środowiskowym
  • Europejskie firmy doganiają USA we wdrażaniu technologii cyfrowych
  • O 11 pkt. proc. więcej kobiet niż mężczyzn w UE ma wyższe wykształcenie
  • Praktyki zawodowe są przydatne według młodych Polaków
For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę