Numer 27/2023, 06 lipca 2023 r.

Opublikowano: 06/07/2023

  • Polska coraz bliżej średniej unijnej pod względem poziomu rzeczywistej konsumpcji
  • Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie spadła do poziomu z 2010 r.
  • Coraz mniejszy koszt wytworzenia OZE, coraz większa produkcja w Polsce
  • Mieszane uczucia Polaków wobec wprowadzenia euro
  • Komisja Europejska proponuje wprowadzenie cyfrowego euro
  • USA: trwa konflikt o cyfrowy pieniądz
  • Jak Polacy spędzą tegoroczne wakacje?
For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę